2021 03 05 XL should employers use personality test

Personality Inventory Tests

The name is given to the self-assessment tests which evaluate the strengths and weaknesses  of the test takers. It provides information about the candidates’ social skills, motivations, strengths and weaknesses as well as attitudes all of which play an important role in the individuals’ career, achievements and happiness. Individuals can pay attention to what their…

2021 03 05 XL should employers use personality test

Kişilik Envanteri Testleri

Kişilik envanteri insanların kişilik özelliklerini farklı temel boyutlarda ölçekleyerek bireylerin güçlü ve zayıf karakter özelliklerini anlamalarında yardımcı olan öz değerlendirme testlerine verilen genel addır. Bireylerin kariyer başarısında ve mutluluğunda önemli rol oynayan sosyal özellikleri, motivasyonları, güçlü ve zayıf yönleri ve tutumları hakkında bilgi verir. Bireyler bir kariyer seçimi yapmak, bir iş teklifini kabul etmek gibi…

12Ethicist superJumbo

Online Quiz Making with Test Invite

Quiz makers come in all forms. Some are made to check on students’ or employees’ performance while some are basically used for psychology or marketing tests. With the intent of making the whole process easier, the software community has come up with online tools for assessment. This article is focused on our tool, Test Invite,…

12Ethicist superJumbo

Test Invite Online Sınav Sistemleri

Bazen öğrenciler için bazen işe alımlarda bazen de çalışanların performansını kontrol etmek için sınavlara ihtiyaç duyulur. İşe alım sürecinde genellikle psikoloji, yetenek, pazarlama ya da alan bilgisi testleri kullanılır. Bu süreci kolaylaştırmak ve profesyonel sınavlar yapabilmek için yazılım dünyası birtakım araçlar geliştirdi. Biz de bu yazıda online test oluşturma ve uygulama aşamasında kullandığımız aracımız Test…

CognitiveTests1

İşe Alımda Genel Yetenek Testleri

İşe alım sürecinde kullanılan genel yetenek testleri temelde bireyin belirli bir görevi yerine getirme konusundaki doğuştan gelen, öğrenilmiş ya da edinilmiş becerisini değerlendirebilmenize olanak sağlar. Öğrenebilme hızı, adaptasyon ve muhakeme yeteneği gibi temel kabiliyetler sistemli bir şekilde ölçülür ve ortaya kişinin kabiliyet ve zayıflıkları ile ilgili somut bir veri çıkar. Zeka testleri ya da tarama…

CognitiveTests1

Introduction to General Ability Tests

General aptitude tests used in the recruitment processes basically allow you to evaluate the innate, learned, or acquired abilities of individuals regarding performing specific tasks. Basic abilities such as learning speed, adaptation, and reasoning skills are regularly measured and tangible data about the abilities and weaknesses of the individual is obtained. General aptitude tests, also…