employee engagement

What is Employee Engagement?

Employee engagement is a concept related to understanding and explaining the relationship between an organization and its employees. It usually refers to the mental and emotional side of the employees’ commitment to their work and organization. It is an approach that revolves around trust, honesty, two-way commitment and communication between an organization and its members….

çalişan bağliliği

Çalışan Bağlılığı Nedir?

Çalışan bağlılığı, bir kuruluş ile çalışanları arasındaki ilişkiyi anlamak ve açıklamak ile ilgili bir kavramdır. Genellikle çalışanların işlerine ve kuruluşlarına olan bağlılıklarının mental ve duygusal yönünü ifade eder. Bir kuruluş ile üyeleri arasındaki güven, dürüstlük, karşılıklı bağlılık ve iletişimin güçlü olmasını temel alan bir yaklaşımdır. Üretkenliği ve verimliliği artırırken, hem kurumsal hem de bireysel performans…

Changelog cover image

PDF Printouts for Candidate Results & Answers

What’s new? With Test Invite Exam Software update v8.3.7, it is now possible to get PDF documents of a candidate’s test report and their answers. The organizations will be able to save and share these reports more easily with this new capability. How to use it? The report summary can be exported as a PDF…

Online İşe Alımlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Things to Consider in Online Recruitment

While digitalization affects almost all of human life, it is possible to feel this effect in recruitment processes. In this context, it should be stated that recruitment has changed and transformed. As a brand manager or owner, are you curious about the problems that await you in online recruitment and the solutions to them? So,…

Online İşe Alımlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Online İşe Alımlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dijitalleşme, insan yaşamının hemen hemen tamamını etkisi altına alırken işe alım süreçlerinde de bu etkiyi hissetmek mümkün. Bu kapsamda işe alımın boyut değiştirdiğini ve dönüştüğünü ifade etmek gerekir. Bir marka yöneticisi ya da sahibi olarak online işe alımlarda sizi bekleyen sorunların ve bu sorunların çözümlerinin neler olduğunu merak ediyor musunuz? O halde dijitalleşen işe alımlarla…

hibrit iş gücü

Hybrid Working Order in Business

The hybrid working model, which is known as a new working order in the business world, has gained importance, especially with the beginning of the pandemic. With the Covid-19 pandemic, many changes have occurred in human life. In this process, we are trying to create a different order in our lives by getting acquainted with…

hibrit iş gücü

İş Dünyasında Hibrit Çalışma Düzeni

İş dünyasında yeni bir çalışma düzeni olarak bilinen hibrit çalışma düzeni özellikle pandemi sürecinin başlaması ile son derece önem kazandı. Covid – 19 salgını ile beraber de insan hayatında pek çok değişiklik meydana geldi. Bu süreçte pek çok yeni uygulamayla tanışarak hayatımızda farklı bir düzen oluşturmaya çalışıyoruz. İşte tam da bu noktada karşımıza hibrit çalışma…