Changelog cover image

New Interface for Setting Start & End Dates

What’s new? With the v8.3.21 update, Test Invite now offers a new way to set start and end times for tasks and steps. Clicking on the clock icon will reveal selectors for hour, minute and time zone, along with a calendar for picking a date. This addition will give organization admins a more visual interface,…

Characteristics of Gen Z in the Workplace 1

Z Kuşağının İş Hayatındaki Özellikleri

Bugün işgücünde gerçekten hızla büyüyen bir nüfusla karşı karşıyayız: X Kuşağının çocukları, Y kuşağının takipçileri, yani Z kuşağı. Dünya nüfusunun yaklaşık %30’unu oluşturan Z kuşağı günümüzdeki en kalabalık kuşaktır. Z kuşağı sadece sayıca kalabalık değil, aynı zamanda dünya üzerindeki etkisi de göz ardı edilemez derecede büyük. Yaşları ilerliyor ve hızla işgücüne katılmaya başlıyorlar. Bu gerçekle…

Gen Z in the Workplace: What Are Their Expectations?

Z Kuşağı İş Hayatından Neler Bekliyor?

Z kuşağının işyerlerindeki varlığı her geçen gün hızla artıyor. 2025 yılına kadar Z kuşağının OECD ülkelerindeki işgücünün yaklaşık %27’sini oluşturacağı tahmin edilmektedir. Peki iş gücünü devralan bu insanlar kim? Z kuşağı, 1996 ile yaklaşık 2010 yılları arasında doğan insanlardan oluşur. Z kuşağının iş yerindeki hızla artan nüfusuyla, bu değişime uyum sağlamak mecburiyetinde olanlar siz olabilirsiniz….

Characteristics of Gen Z in the Workplace 1

Characteristics of Gen Z in the Workplace

Today we are faced with a really fast-growing population in the workforce: Children of Generation X, the followers of the Millennials, Generation Z. Composing almost %30 of the world population, Gen Z is the largest generation. It is not only large in number but also its effect on the world cannot be ignored. Their age…