Changelog cover image

New Interface for Setting Start & End Dates

What’s new? With the v8.3.21 update, Test Invite now offers a new way to set start and end times for tasks and steps. Clicking on the clock icon will reveal selectors for hour, minute and time zone, along with a calendar for picking a date. This addition will give organization admins a more visual interface,…

Characteristics of Gen Z in the Workplace 1

Z Kuşağının İş Hayatındaki Özellikleri

Bugün işgücünde gerçekten hızla büyüyen bir nüfusla karşı karşıyayız: X Kuşağının çocukları, Y kuşağının takipçileri, yani Z kuşağı. Dünya nüfusunun yaklaşık %30’unu oluşturan Z kuşağı günümüzdeki en kalabalık kuşaktır. Z kuşağı sadece sayıca kalabalık değil, aynı zamanda dünya üzerindeki etkisi de göz ardı edilemez derecede büyük. Yaşları ilerliyor ve hızla işgücüne katılmaya başlıyorlar. Bu gerçekle…

Gen Z in the Workplace: What Are Their Expectations?

Z Kuşağı İş Hayatından Neler Bekliyor?

Z kuşağının işyerlerindeki varlığı her geçen gün hızla artıyor. 2025 yılına kadar Z kuşağının OECD ülkelerindeki işgücünün yaklaşık %27’sini oluşturacağı tahmin edilmektedir. Peki iş gücünü devralan bu insanlar kim? Z kuşağı, 1996 ile yaklaşık 2010 yılları arasında doğan insanlardan oluşur. Z kuşağının iş yerindeki hızla artan nüfusuyla, bu değişime uyum sağlamak mecburiyetinde olanlar siz olabilirsiniz….

Characteristics of Gen Z in the Workplace 1

Characteristics of Gen Z in the Workplace

Today we are faced with a really fast-growing population in the workforce: Children of Generation X, the followers of the Millennials, Generation Z. Composing almost %30 of the world population, Gen Z is the largest generation. It is not only large in number but also its effect on the world cannot be ignored. Their age…

employee engagement

What is Employee Engagement?

Employee engagement is a concept related to understanding and explaining the relationship between an organization and its employees. It usually refers to the mental and emotional side of the employees’ commitment to their work and organization. It is an approach that revolves around trust, honesty, two-way commitment and communication between an organization and its members….

çalişan bağliliği

Çalışan Bağlılığı Nedir?

Çalışan bağlılığı, bir kuruluş ile çalışanları arasındaki ilişkiyi anlamak ve açıklamak ile ilgili bir kavramdır. Genellikle çalışanların işlerine ve kuruluşlarına olan bağlılıklarının mental ve duygusal yönünü ifade eder. Bir kuruluş ile üyeleri arasındaki güven, dürüstlük, karşılıklı bağlılık ve iletişimin güçlü olmasını temel alan bir yaklaşımdır. Üretkenliği ve verimliliği artırırken, hem kurumsal hem de bireysel performans…

Changelog cover image

PDF Printouts for Candidate Results & Answers

What’s new? With Test Invite Exam Software update v8.3.7, it is now possible to get PDF documents of a candidate’s test report and their answers. The organizations will be able to save and share these reports more easily with this new capability. How to use it? The report summary can be exported as a PDF…

Online İşe Alımlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Things to Consider in Online Recruitment

While digitalization affects almost all of human life, it is possible to feel this effect in recruitment processes. In this context, it should be stated that recruitment has changed and transformed. As a brand manager or owner, are you curious about the problems that await you in online recruitment and the solutions to them? So,…

Online İşe Alımlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Online İşe Alımlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dijitalleşme, insan yaşamının hemen hemen tamamını etkisi altına alırken işe alım süreçlerinde de bu etkiyi hissetmek mümkün. Bu kapsamda işe alımın boyut değiştirdiğini ve dönüştüğünü ifade etmek gerekir. Bir marka yöneticisi ya da sahibi olarak online işe alımlarda sizi bekleyen sorunların ve bu sorunların çözümlerinin neler olduğunu merak ediyor musunuz? O halde dijitalleşen işe alımlarla…