Çalışan Bağlılığı Nedir?

Çalışan bağlılığı, bir kuruluş ile çalışanları arasındaki ilişkiyi anlamak ve açıklamak ile ilgili bir kavramdır. Genellikle çalışanların işlerine ve kuruluşlarına olan bağlılıklarının mental ve duygusal yönünü ifade eder. Bir kuruluş ile üyeleri arasındaki güven, dürüstlük, karşılıklı bağlılık ve iletişimin güçlü olmasını temel alan bir yaklaşımdır. Üretkenliği ve verimliliği artırırken, hem kurumsal hem de bireysel performans açısından işyerine katkı sağlar. 

Çalışan Bağlılığını Önemli Kılan Nedir?

Çalışan bağlılığı, herhangi bir kuruluş veya işyeri için bir gereklilik olarak görülmelidir. Peki ya çalışan bağlılığını bu kadar önemli ve vazgeçilmez yapan nedir? İşte bu önemi daha iyi kavrayabilmeniz için birkaç sağlam neden.

Çalışan Verimliliğinde Artış

İşlerine ve görevlerine bağlı olan çalışanlar, olmayanlardan daha yüksek üretkenlik gösterme eğilimindedirler. Bağlı çalışanlar, yaptıkları işe karşı aidiyet geliştirirler, bu işe olan adanmışlıkları artar ve haliyle daha fazla çaba harcarlar. Çalışanların bağlı ve adanmış olmaları, işe görevlerini başarıyla tamamlama dürtüsü ile gelmelerini sağlar; bu durum ise işyerinde daha yüksek katılım oranları ile sonuçlanır. 

Daha Düşük İstifa Oranları: Çalışanı Elde Tutma 

Bağlı çalışanlar, çalışma ortamlarında kendilerini rahat hissettikleri için mevcut iş yerlerini değiştirme ihtiyacı hissetmezler. Kendilerini geliştirebilecekleri ve işlerini en verimli şekilde yürütebilecekleri bir alana sahiptirler. Basitçe söylemek gerekirse, çalışanlar işyerinde ihtiyaç duydukları her şeye erişebilir halde oldukları takdirde, çalışma ortamlarını değiştirme istekleri doğmayacaktır. Bu durum da kuruluşunuzun çalışanları elde tutma oranının artmasıyla sonuçlanacaktır. 

Ekibinizin Niteliğini Koruyun

Çalışanlarınız için ideal bir işyerine sahip olmak, yalnızca yetenekli ve kalifiye çalışanlarınızı elinizde tutmanıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda diğer yetenekli ve kalifiye çalışanlar için aranan bir aday olmanızı da sağlayacaktır. Kuruluşunuz ideal bir iş yeri haline geldikçe sizin için en iyi olan adaylar, sizi en iyi adayları olarak göreceklerdir. Kuruluşunuzun değerini artırmak için önce kendinizi geliştirmek üzerine çalışmalısınız; yeni çalışanlarınızın sizi daha ileri götürebilmesi için ilk adımları kendiniz atmalısınız. 

Canlı ve Verimli Bir Çalışma Ortamı Sağlamak

Çalışanlar için beklentilerini karşılamayan bir işyerinde bulunmak son derece güçlü bir stres kaynağıdır. Görevlerini yerine getirememek, bağlı oldukları kurum içerisinde rahat hissetmemek veya kişisel gelişim için yeterli alana sahip olmamak, çalışanların kendilerini kısıtlanmış hissetmelerine neden olacaktır. Çalışanlar kendilerini kısıtlanmış ve baskı altında hissettiklerinde stres seviyeleri artar, bu da zihinsel ve fiziksel sağlıklarını olumsuz yönde etkiler. Bir kişinin bunalmış hissetmesi takımın tüm atmosferini etkileyecektir ve bu durum zamanla sizin için kaygan bir zemin haline gelir. Mutlu ve canlı bir çalışma ortamına sahip olabilmeniz için çalışanlarınızın bağlı olduğundan ve kendilerini rahatsız hissetmediğinden emin olmalısınız ki bu da işyerinizde yüksek verimlilik oranlarıyla sonuçlanacaktır.

Yüksek Müşteri Memnuniyeti

Çalışan bağlılığı bireysel bir kavram olarak değerlendirilmemelidir. Tüm ekibi ve kuruluşu etkiler; bu nedenle kuruluşunuza direkt olarak fayda sağlayacağını söylemek yanlış olmaz. Mutlu çalışan, daha yüksek verimlilik; daha yüksek verimlilik, daha mutlu müşteriler anlamına gelir. Böylece çalışanlarınızın mutlu ve halinden memnun olduğuna emin olarak müşterilerinizin memnuniyetini sağlayabilirsiniz.

Çalışan Bağlılığı Nasıl Artırılır?

Doğru İnsanı İşe Alın

En yüksek çalışan bağlılığı oranlarını istiyorsanız, onları mutlu ve memnun etmeye çalışmak yeterli olmayacaktır. Onlar için çabalamadan önce, çalışanlarınızın sizin için doğru insan olduğundan emin olmalısınız. Bir kişi kuruluşunuza ve kuruluşunuzun vizyon, misyon ve hedeflerine uyum sağlamıyorsa; bu kişi muhtemelen kuruluşunuz için doğru kişi değildir.

Kuruluşunuz için doğru çalışanı belirleme yolunda Test Invite bünyesinde bulunan çeşitli testlere erişim sağlayabilirsiniz. Test Invite’ın sunduğu çok çeşitli ölçüm testleri ve sınavları sayesinde, adayların kültürünüze veya başvurdukları pozisyona uygun olup olmadığını görme şansına sahip olabilirsiniz. 

Çalışanlarınıza Rakiplerinizden Daha İyi Teklifler Sunun

Siz kendiniz için en iyi çalışanları seçip işe almaya çalışırken, çalışanlar da kendi kariyerleri için en iyi kuruluşu seçmeye çalışıyorlar. Bu demektir ki iş dünyasında tek aday onlar değil; sizler de birer adaysınız. Eğer en iyi çalışanları istiyorsanız, onların listesindeki en iyi aday olmalısınız. 

Çalışan Mutluluğuna Öncelik Verin: Takdir Etmeyi ve Ödüllendirmeyi Unutmayın

Birini cesaretlendirmenin en iyi yolu, çabalarını fark etmek, takdir etmek ve ödüllendirmektir. Çalışanların motivasyonu ve bağlılığı, hedefledikleri bir şeyi başarıyla tamamladıktan sonra artma eğilimindedir. Bu başarının fark edilmesi ve takdir edilmesi onları daha fazla başarı elde etmeye, başka bir deyişle daha fazla fark edilip takdir almaya motive edecektir. 

Esnek Çalışma Koşulları Sağlayın

Esnek çalışma koşulları, çalışanların kendi programlarını yapabilecekleri bir alana sahip olmalarına yardımcı olur ve bu da üretkenliklerini artırır. Çalışma koşullarınızdaki sorunları tespit etmek ve işyerinizde verimliliği artırmak için çalışanlarınızı ve performanslarını belirli aralıklarda değerlendirebilirsiniz. Verimlilikteki bu artış, çalışanın motivasyonunu ve dolayısıyla bağlılığını artıracaktır. 

Gelişmek ve Büyümek için Fırsatlar Yaratın

Çalışanlarınızın kendilerini geliştirmeleri, fikir ve duygularını ifade edebilmeleri için alan sağlamaya çabalayın. Ara sıra çalışanlarınızın çalışma süreçlerini, ihtiyaçlarını ve isteklerini değerlendirerek kuruluşunuzun ilerleyişini takip edebilirsiniz. Çalışanların kişisel gelişimi, ekiplerini ve dolayısıyla tüm kuruluşu etkiler.

Özgür ve Rahat Bir Ortamda Çalışanlarınıza Kabul Edildiklerini ve Saygı Duyulduklarını Hissettirin

Çeşitliliği kültürünüzün bir parçası haline getirin. Kuruluşunuz, çalışanlarında çeşitliliğe öncelik vermelidir. İşyerinde çeşitliliğin olması, dışlanmışlık hissini engelleyecek ve çalışanların işlerine olan güvenini artıracaktır. Buna bağlı olarak motivasyonları ve bağlılıkları da artış gösterecektir. Çevrimiçi ölçme değerlendirme araçlarını kullanarak kendi testlerinizi oluşturabilir, adaylarınızın beceri ve yeteneklerini ölçüp değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde kuruluşunuzdaki farklı fikirlerin, becerilerin ve yeteneklerin çeşitliliğini garantilemiş olursunuz. 

Bağlı Olmayan Bir Çalışana Sahip Olduğunuzun Göstergeleri

Çalışanlarınızın bağlılığını görmenin birkaç yolu vardır. Düzenli aralıklarla çalışmalarını gözlemleyerek veya verimliliklerini değerlendirerek çalışanlarınızın bağlılık oranını belirleyebilirsiniz. İşte size çalışanlarınızın bağlılığı hakkında ipuçları verecek bazı noktalar:

 • Motivasyon eksikliği, verimlilik ve iş kalitesinde düşüş,
 • Sosyal geri çekilme: Takımdan uzaklaşma, iletişim ve katılım eksikliği,
 • İşe gelmeme durumunda ve molalarda artış,
 • Çalışma saatlerinde düzensizlik.

Çalışan Bağlılığında Oluşan Düşüşün Nedenleri

Bir sorunu çözmeye çalışmadan önce, her zaman sorunun köküne inmelisiniz. Yani, bağlı çalışanlar istiyorsanız öncelikle kuruluşunuzda bağlılığın düşüş sebeplerini tespit etmelisiniz. Her kuruluş birbirinden çok farklı olduğu için, her şeyden önce kuruluşunuzun hatalarını gözlemlemeye ve anlamaya ağırlık vermelisiniz. Çalışanlarınızla iletişim kurmalı, ihtiyaç ve şikayetlerini sormalı, zaman zaman memnuniyetlerini ölçecek testler veya anketler yapmalı ve geri bildirimlerini dikkate almalısınız. Çalışanlarınızın özel ihtiyaçları ve şikayetleri ne olursa olsun, genellikle kuruluşlar arasında yaygın olan, çalışanın bağlılığındaki düşüşün birkaç belirli nedeni vardır:

 • Yetersiz ödeme
 • Stresli çalışma ortamı
 • Etkisiz yönetim ve liderlik
 • Takdir ve geri bildirim eksikliği

Kurumsal İç İletişimde Yapılan Yaygın Stratejik Hatalar

Sizin durumunuzdaki geçerli neden ne olursa olsun, çalışan bağlılığı sorunlarının en yaygın kaynağı genellikle kurumsal iç iletişimdir. Kurumunuzda çalışanların bağlılığının düşüşündeki etkili nedenlerini ortadan kaldırmak istiyorsanız öncelikle kurumunuzun iç iletişimini gözden geçirmelisiniz. Peki bu konuda ne gibi hatalar yapıyor olabilirsiniz?

 • Ortak bir şirket kültürünün paylaşılmaması ve temel değerlerin göz ardı edilmesi,
 • Çalışanlar arasında zayıf iletişim,
 • Mesleki ve kişisel gelişime kapalı bir çalışma ortamı,
 • Çalışan geri bildirimlerini dikkate alınmaması.

Neden Çalışan Mutluluğunu ve Bağlılığını Ölçmelisiniz?

Çalışan bağlılığı terimi genellikle çalışan mutluluğu, çalışan memnuniyeti gibi terimlerle karıştırılmaktadır; ancak çalışan bağlılığı bu diğer terimleri de bünyesinde bulundurur. Öyleyse neden bu terimler arasında bir ayrım yapılmalı? Çalışan bağlılığı, çalışanların memnuniyet ve mutluluk oranlarından etkilenen çalışan-kuruluş ilişkilerinin uzun vadeli koşullarını tanımlamak için kullanılır. Memnun ve/veya mutlu bir çalışan tam olarak bağlı olmayabilir; ancak bağlı bir çalışan, memnun ve mutlu bir çalışandır. Çalışanların bağlılık oranlarının belirlenebilmesi için öncelikle memnuniyet ve mutluluk gibi kısa vadeli koşulların belirlenmesi gerekmektedir. İşte tam bu noktada başka bir soru karşımıza çıkıyor: Tüm bu koşulları neden ölçmeli ve değerlendirmelisiniz? İş dünyasında kurumlar olarak kendinizi geliştirmek ve büyütmekle yükümlüsünüz. Büyümek ve gelişmek istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey, eksikliklerinizi, sorunlarınızı ve güçlü yönlerinizi belirlemektir. Bu koşulları ölçmenin en etkili yolu ise çalışan bağlılığı ve mutluluk anketleri uygulamak olacaktır. 

En Önemli Müşterileriniz Çalışanlarınızdır

Çalışanlarınıza en değerli, en önemli müşterileriniz gibi davranın. Onlarla ilgilenin, ihtiyaçlarını dinleyin. Rahat ve mutlu olacakları bir ortam yaratın ve bu ortama uygun bireyleri dahil edin, ancak bunun şirketinizi çeşitlilikten yoksun bir hale getirmesine izin vermeyin. Çalışanlarınızın duygu ve düşüncelerini göz ardı etmeyin, onların varlığına saygı duyun, değer verin ve çalışmalarını takdir edin. Böylece bünyenizdeki değerli yetenekleri korumakla kalmayıp yeni yeteneklerin hayallerinde yerinizi hazırlamış olursunuz.