cevrimici sinav gozetimi

Çevrimiçi Sınav Gözetimi

Çevrimiçi sınav gözetimi, sınav denetleme sürecinizi kolaylıkla uzaktan yürütmenizi sağlayan bir hizmettir. Temelde üç online gözetmenlik türü vardır: canlı çevrimiçi gözetim, kayıt üzerinden gözetim ve otomatik gözetim. Canlı çevrimiçi gözetimde, gözetmen sınav sırasında katılımcıları web kameraları aracılığıyla izler. Kayıtlı gözetimde, katılımcıların sınav sırasındaki tüm hareketleri web kameraları ve ekran kayıt özelliği ile kayıt altına alınır….

Characteristics of Gen Z in the Workplace 1

Z Kuşağının İş Hayatındaki Özellikleri

Bugün işgücünde gerçekten hızla büyüyen bir nüfusla karşı karşıyayız: X Kuşağının çocukları, Y kuşağının takipçileri, yani Z kuşağı. Dünya nüfusunun yaklaşık %30’unu oluşturan Z kuşağı günümüzdeki en kalabalık kuşaktır. Z kuşağı sadece sayıca kalabalık değil, aynı zamanda dünya üzerindeki etkisi de göz ardı edilemez derecede büyük. Yaşları ilerliyor ve hızla işgücüne katılmaya başlıyorlar. Bu gerçekle…

Gen Z in the Workplace: What Are Their Expectations?

Z Kuşağı İş Hayatından Neler Bekliyor?

Z kuşağının işyerlerindeki varlığı her geçen gün hızla artıyor. 2025 yılına kadar Z kuşağının OECD ülkelerindeki işgücünün yaklaşık %27’sini oluşturacağı tahmin edilmektedir. Peki iş gücünü devralan bu insanlar kim? Z kuşağı, 1996 ile yaklaşık 2010 yılları arasında doğan insanlardan oluşur. Z kuşağının iş yerindeki hızla artan nüfusuyla, bu değişime uyum sağlamak mecburiyetinde olanlar siz olabilirsiniz….

çalişan bağliliği

Çalışan Bağlılığı Nedir?

Çalışan bağlılığı, bir kuruluş ile çalışanları arasındaki ilişkiyi anlamak ve açıklamak ile ilgili bir kavramdır. Genellikle çalışanların işlerine ve kuruluşlarına olan bağlılıklarının mental ve duygusal yönünü ifade eder. Bir kuruluş ile üyeleri arasındaki güven, dürüstlük, karşılıklı bağlılık ve iletişimin güçlü olmasını temel alan bir yaklaşımdır. Üretkenliği ve verimliliği artırırken, hem kurumsal hem de bireysel performans…

Online İşe Alımlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Online İşe Alımlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dijitalleşme, insan yaşamının hemen hemen tamamını etkisi altına alırken işe alım süreçlerinde de bu etkiyi hissetmek mümkün. Bu kapsamda işe alımın boyut değiştirdiğini ve dönüştüğünü ifade etmek gerekir. Bir marka yöneticisi ya da sahibi olarak online işe alımlarda sizi bekleyen sorunların ve bu sorunların çözümlerinin neler olduğunu merak ediyor musunuz? O halde dijitalleşen işe alımlarla…

hibrit iş gücü

İş Dünyasında Hibrit Çalışma Düzeni

İş dünyasında yeni bir çalışma düzeni olarak bilinen hibrit çalışma düzeni özellikle pandemi sürecinin başlaması ile son derece önem kazandı. Covid – 19 salgını ile beraber de insan hayatında pek çok değişiklik meydana geldi. Bu süreçte pek çok yeni uygulamayla tanışarak hayatımızda farklı bir düzen oluşturmaya çalışıyoruz. İşte tam da bu noktada karşımıza hibrit çalışma…

İşe Alim için İngilizce Seviye Belirleme Testleri

İşe Alım için İngilizce Seviye Belirleme Testleri

İngilizce seviye belirleme testleri, okuduğunu anlama, dilbilgisi, kelime bilgisi, dinleme, yazma ve konuşma gibi bölümler de dahil olmak üzere adayların İngilizce kabiliyetlerini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bu testler, adaylar yurt dışında bir okula başvurduklarında veya sadece işe girmeleri gerektiğinde dildeki yeterliliklerini kanıtlamak için kullanılabilir. Bunun içinde  uluslararası geçerliliği olan bir sınava girmek oldukça önemlidir. Bu yazımızda…

2021 03 05 XL should employers use personality test

Kişilik Envanteri Testleri

Kişilik envanteri insanların kişilik özelliklerini farklı temel boyutlarda ölçekleyerek bireylerin güçlü ve zayıf karakter özelliklerini anlamalarında yardımcı olan öz değerlendirme testlerine verilen genel addır. Bireylerin kariyer başarısında ve mutluluğunda önemli rol oynayan sosyal özellikleri, motivasyonları, güçlü ve zayıf yönleri ve tutumları hakkında bilgi verir. Bireyler bir kariyer seçimi yapmak, bir iş teklifini kabul etmek gibi…

12Ethicist superJumbo

Test Invite Online Sınav Sistemleri

Bazen öğrenciler için bazen işe alımlarda bazen de çalışanların performansını kontrol etmek için sınavlara ihtiyaç duyulur. İşe alım sürecinde genellikle psikoloji, yetenek, pazarlama ya da alan bilgisi testleri kullanılır. Bu süreci kolaylaştırmak ve profesyonel sınavlar yapabilmek için yazılım dünyası birtakım araçlar geliştirdi. Biz de bu yazıda online test oluşturma ve uygulama aşamasında kullandığımız aracımız Test…

CognitiveTests1

İşe Alımda Genel Yetenek Testleri

İşe alım sürecinde kullanılan genel yetenek testleri temelde bireyin belirli bir görevi yerine getirme konusundaki doğuştan gelen, öğrenilmiş ya da edinilmiş becerisini değerlendirebilmenize olanak sağlar. Öğrenebilme hızı, adaptasyon ve muhakeme yeteneği gibi temel kabiliyetler sistemli bir şekilde ölçülür ve ortaya kişinin kabiliyet ve zayıflıkları ile ilgili somut bir veri çıkar. Zeka testleri ya da tarama…