Employers Guide to Managing Stress in the Workplace

İşyerinde Başarılı Stres Yönetimi

Stres, vücudumuzun zorluklara ve değişikliklere verdiği doğal bir tepkidir. Hızla değişen bir dünyada yaşamak bizi birçok farklı stres yaratan olaya karşı savunmasız hale getiriyor. İş hayatımız hayatımızın büyük ve önemli bir kısmını oluşturur; bu yüzden karşılaştığımız stresörlerin çoğunun iş kaynaklı stresörler olduğu çıkarımını yapabiliriz. Stresin kaynağı işyerinde birçok farklı faktör olabilir, fakat birçok kaynağının olması…

Understanding the Student Perspective on Remote Assessment and Teaching

Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme ve Eğitimde Öğrencinin Bakış Açısı

Eğitim, Covid-19 salgınının başlamasından bu yana yol haritasını değiştirmek zorunda kalıp en çok etkilenen alanlardan birisi. İnsanların kendilerini izole etme ihtiyacı dolayısıyla yüz yüze eğitim uygulamaları belirsiz bir zamana kadar durduruldu. Eğitim ile iç içe olan tüm insanlar bu büyük değişime uyum sağlamaya çalışırken, eğitimcilerin sorumlulukları da arttı ve öğrencilere kulak vermek eskisinden daha önemli…

The Importance of Hiring the Right Employees 1

Doğru Çalışanı İşe Almanın Önemi

İnsan Kaynaklarının öncelikli amacı ve görevi şüphesiz ki nitelikli çalışanları işe almaktır. Şirketin büyümesini ve başarısını etkileyen en önemli kriter bu olduğundan, süreç mümkün olduğunca iyi yönetilmelidir. Ancak, en uygun adayları en doğru pozisyonlara yerleştirmek oldukça zorlu ve çetrefilli bir görev olabilir. İşe alım uzmanları ve müdürlerinin, şirketin başarısı için en iyi çalışanları seçmeleri ve…

Gap Analysis

Yetenek Açığı Analizi (Beceri Boşluk Analizi)

Yetenek açığı analizi, diğer adıyla beceri boşluk analizi, bir birey veya bir grup insandaki beceri, yeterlilik açıklarını belirlemek için kullanılan bir değerlendirme aracıdır. İşe alım öncesi değerlendirmelerde veya kurumsal eğitim için şirket içi değerlendirmelerde sıkça kullanılır. Bireylerin becerileri ile çalıştıkları pozisyonların gerektirdiği beceriler arasındaki boşlukları gösterir. Bu değerlendirme yöntemi kuruluşların işe alım veya kurumsal eğitim…

cevrimici sinav gozetimi

Çevrimiçi Sınav Gözetimi

Çevrimiçi sınav gözetimi, sınav denetleme sürecinizi kolaylıkla uzaktan yürütmenizi sağlayan bir hizmettir. Temelde üç online gözetmenlik türü vardır: canlı çevrimiçi gözetim, kayıt üzerinden gözetim ve otomatik gözetim. Canlı çevrimiçi gözetimde, gözetmen sınav sırasında katılımcıları web kameraları aracılığıyla izler. Kayıtlı gözetimde, katılımcıların sınav sırasındaki tüm hareketleri web kameraları ve ekran kayıt özelliği ile kayıt altına alınır….

Characteristics of Gen Z in the Workplace 1

Z Kuşağının İş Hayatındaki Özellikleri

Bugün işgücünde gerçekten hızla büyüyen bir nüfusla karşı karşıyayız: X Kuşağının çocukları, Y kuşağının takipçileri, yani Z kuşağı. Dünya nüfusunun yaklaşık %30’unu oluşturan Z kuşağı günümüzdeki en kalabalık kuşaktır. Z kuşağı sadece sayıca kalabalık değil, aynı zamanda dünya üzerindeki etkisi de göz ardı edilemez derecede büyük. Yaşları ilerliyor ve hızla işgücüne katılmaya başlıyorlar. Bu gerçekle…

Gen Z in the Workplace: What Are Their Expectations?

Z Kuşağı İş Hayatından Neler Bekliyor?

Z kuşağının işyerlerindeki varlığı her geçen gün hızla artıyor. 2025 yılına kadar Z kuşağının OECD ülkelerindeki işgücünün yaklaşık %27’sini oluşturacağı tahmin edilmektedir. Peki iş gücünü devralan bu insanlar kim? Z kuşağı, 1996 ile yaklaşık 2010 yılları arasında doğan insanlardan oluşur. Z kuşağının iş yerindeki hızla artan nüfusuyla, bu değişime uyum sağlamak mecburiyetinde olanlar siz olabilirsiniz….

çalişan bağliliği

Çalışan Bağlılığı Nedir?

Çalışan bağlılığı, bir kuruluş ile çalışanları arasındaki ilişkiyi anlamak ve açıklamak ile ilgili bir kavramdır. Genellikle çalışanların işlerine ve kuruluşlarına olan bağlılıklarının mental ve duygusal yönünü ifade eder. Bir kuruluş ile üyeleri arasındaki güven, dürüstlük, karşılıklı bağlılık ve iletişimin güçlü olmasını temel alan bir yaklaşımdır. Üretkenliği ve verimliliği artırırken, hem kurumsal hem de bireysel performans…

Online İşe Alımlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Online İşe Alımlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dijitalleşme, insan yaşamının hemen hemen tamamını etkisi altına alırken işe alım süreçlerinde de bu etkiyi hissetmek mümkün. Bu kapsamda işe alımın boyut değiştirdiğini ve dönüştüğünü ifade etmek gerekir. Bir marka yöneticisi ya da sahibi olarak online işe alımlarda sizi bekleyen sorunların ve bu sorunların çözümlerinin neler olduğunu merak ediyor musunuz? O halde dijitalleşen işe alımlarla…

hibrit iş gücü

İş Dünyasında Hibrit Çalışma Düzeni

İş dünyasında yeni bir çalışma düzeni olarak bilinen hibrit çalışma düzeni özellikle pandemi sürecinin başlaması ile son derece önem kazandı. Covid – 19 salgını ile beraber de insan hayatında pek çok değişiklik meydana geldi. Bu süreçte pek çok yeni uygulamayla tanışarak hayatımızda farklı bir düzen oluşturmaya çalışıyoruz. İşte tam da bu noktada karşımıza hibrit çalışma…