İşe Alim için İngilizce Seviye Belirleme Testleri

İşe Alım için İngilizce Seviye Belirleme Testleri

İngilizce seviye belirleme testleri, okuduğunu anlama, dilbilgisi, kelime bilgisi, dinleme, yazma ve konuşma gibi bölümler de dahil olmak üzere adayların İngilizce kabiliyetlerini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bu testler, adaylar yurt dışında bir okula başvurduklarında veya sadece işe girmeleri gerektiğinde dildeki yeterliliklerini kanıtlamak için kullanılabilir. Bunun içinde  uluslararası geçerliliği olan bir sınava girmek oldukça önemlidir. Bu yazımızda…

2021 03 05 XL should employers use personality test

Kişilik Envanteri Testleri

Kişilik envanteri insanların kişilik özelliklerini farklı temel boyutlarda ölçekleyerek bireylerin güçlü ve zayıf karakter özelliklerini anlamalarında yardımcı olan öz değerlendirme testlerine verilen genel addır. Bireylerin kariyer başarısında ve mutluluğunda önemli rol oynayan sosyal özellikleri, motivasyonları, güçlü ve zayıf yönleri ve tutumları hakkında bilgi verir. Bireyler bir kariyer seçimi yapmak, bir iş teklifini kabul etmek gibi…

12Ethicist superJumbo

Test Invite Online Sınav Sistemleri

Bazen öğrenciler için bazen işe alımlarda bazen de çalışanların performansını kontrol etmek için sınavlara ihtiyaç duyulur. İşe alım sürecinde genellikle psikoloji, yetenek, pazarlama ya da alan bilgisi testleri kullanılır. Bu süreci kolaylaştırmak ve profesyonel sınavlar yapabilmek için yazılım dünyası birtakım araçlar geliştirdi. Biz de bu yazıda online test oluşturma ve uygulama aşamasında kullandığımız aracımız Test…

CognitiveTests1

İşe Alımda Genel Yetenek Testleri

İşe alım sürecinde kullanılan genel yetenek testleri temelde bireyin belirli bir görevi yerine getirme konusundaki doğuştan gelen, öğrenilmiş ya da edinilmiş becerisini değerlendirebilmenize olanak sağlar. Öğrenebilme hızı, adaptasyon ve muhakeme yeteneği gibi temel kabiliyetler sistemli bir şekilde ölçülür ve ortaya kişinin kabiliyet ve zayıflıkları ile ilgili somut bir veri çıkar. Zeka testleri ya da tarama…

portrait attractive student girl desk with laptop

Online Sınav Gözetimi/Güvenliği

Dijital sınavların giderek artması ile birlikte dijital sınavların güvenliği de önemli bir konu haline geldi. Sınav süresince denetimi sağlamak ve sınavın her açıdan güvenliğini sağlamak için hayatımıza giren online sınav gözetimi kavramı sizler için anlattık.  Online Gözetim Nedir? Online sınav gözetim sistemleri diğer bir deyişle online sınav güvenlik sistemleri temelde gerçek bir gözetmenin yapması gereken…

Blog Sosyal Medya 1

Uzaktan Çalışma Düzeninde Üretkenlik Nasıl Ölçümlenebilir?

Uzaktan çalışma uzun zamandır iş dünyasının belli alanlarında kendisine yer bulan bir çalışma sistemiydi  ancak son iki yılda daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve etkili bir şekilde hayatımıza girdi. Üretkenlik ve verimin ölçümü ise bu süreçte şirketlerin karşı karşıya kaldığı en büyük problemlerden. Sudan karaya ilk çıkan canlılar gibi iş dünyası da yüzgeçleri ile…

Soru Bankasındaki Soruların Klasör ve Etiketlerini Toplu Olarak Güncelleme

Soru bankasında yer alan her bir sorunun klasör ve etiketlerini soru editörü aracılığıyla tek-tek güncelleyebilirsiniz. Ancak birden çok sorunun klasör ve etiketlerini tek seferde güncellemek isterseniz, “Toplu Güncelleme” özelliğinden faydalanabilirsiniz. Soru bankasında 3 farklı toplu güncelleme işlemi bulunur: Toplu etiket ekleme ve kaldırma: Sorulara toplu olarak etiket veya etiketler ekleyebilir; benzer şekilde sorulardan toplu olarak…

Sınavda eşleştirme sıralama sorusunda boş bırakılan maddenin puanının hesaplanması

Sınavlarda Boş Bırakılan Eşleştirmelerin Başarı Oranını Otomatik Etkilemesi Sağlayın Bildiğiniz gibi TEST INVITE Sınav Sisteminde eşleştirme soruları hazırlayabiliyorsunuz. Eşleştirme sorularında kullanıcı, her bir maddeyi, verilmiş seçeneklerden birisi ile eşleştiriyor. Eğer doğru eşleştirmeleri yaparsa, sorudan elde edeceği başarı oranı artıyor. BOŞ BIRAKILAN MADDENİN BAŞARI ETKİ ORANI ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR? Boş Bırakılan Maddenin Başarı Etki Oranı özelliğinin…