Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme ve Eğitimde Öğrencinin Bakış Açısı

Eğitim, Covid-19 salgınının başlamasından bu yana yol haritasını değiştirmek zorunda kalıp en çok etkilenen alanlardan birisi. İnsanların kendilerini izole etme ihtiyacı dolayısıyla yüz yüze eğitim uygulamaları belirsiz bir zamana kadar durduruldu. Eğitim ile iç içe olan tüm insanlar bu büyük değişime uyum sağlamaya çalışırken, eğitimcilerin sorumlulukları da arttı ve öğrencilere kulak vermek eskisinden daha önemli bir hale geldi. Biliyoruz ki bu, siz eğitimciler için yeni bir haber değil. Siz eğitimciler olarak bu sorumluluğun mutlaka farkındasınız; ancak çevrimiçi eğitime geçişle birlikte bu sorumluluk da değişime uğruyor. Eğitim ve ölçme değerlendirme artık yüzünü teknolojiye çevirmişken, eğitim öğretim görevlilerinin de bunun öğrencileri nasıl etkilediğini gözlemlemesi gerekiyor.

Öğrenciler Online (Çevrimiçi) Eğitim Hakkında Ne Düşünüyor?

Öğrencilerin çoğu, çevrimiçi bir eğitim sistemine geçişin zorlu bir deneyim olduğunu kabul ediyor. Farklı eğitim kademelerinden farklı okullarda yapılan çok sayıda araştırmaya göre öğrencilerin karşılaştığı sorunların başında motivasyon eksikliği geliyor. Örneğin, Temmuz 2020’de ABD’de yürütülen çok kurumlu bir anket olan Araştırma Üniversitesinde Öğrenci Deneyimi anketi (The Student Experience in the Research University survey), 22.519 lisans öğrencisinin %96’sının ve 7.690 lisansüstü öğrencinin %88’inin uzaktan eğitime geçişlerinde en az bir engelle karşılaştığını gösteriyor. Lisans öğrencilerinin %76’sı ve lisansüstü öğrencilerinin %56’sı bu değişim sürecinde karşılaştıkları en büyük zorluğun motivasyon eksikliği olduğunu belirtiyor. Öğrenciler, müfredata ayak uydurmak için harcadıkları çaba ve uzaktan eğitimin zorlukları düşünüldüğünde çevrimiçi eğitimden aldıkları verimin tatmin edici olmadığı düşüncesindeler. Kendilerine daha fazla zaman ayırabilme, kendi programlarını hazırlama şansı ve kendi öğrenme ve çalışma yöntemlerini çevrimiçi ortama uygulama gibi bu yeni sistemin olumlu sonuçlarını sıralasalar da; şikayetleri yok sayılmamalı. En büyük sorunları ve endişeleri sürece ve müfredata ayak uydurmakla ilgili olduğundan, dikkate alınması gereken ilk şey onları bağlı ve ilgili tutmaktır. Öğrencilerin katılımını ve ilgisini çeken nedir? Eğitmenler öğrencilerin öğrenme faaliyetindeki ilerlemesini nasıl takip edebilir? Dikkatlerini sınıf içinde yüz yüze kendi üzerinize çekemeyeceğiniz için, onları dahil etmeye çalışıp ve ayak uydurabildiklerinden emin olmalısınız. Bu yüzden yapmanız gereken ilk şey, değerlendirme tekniklerinizin yeterli ve etkili olduğundan emin olmaktır. Çevrimiçi değerlendirmeye geçiş yaparken, çevrimiçi değerlendirmenin birçok dezavantajı olduğunu bilmelisiniz ancak değerlendirme yöntemlerinizi revize ederek bunları ortadan kaldırabilirsiniz.

Uzaktan Öğretim ve Çevrimiçi Değerlendirmenin Dezavantajları

Yüz Yüze Etkileşimin Eksikliği

Çevrimiçi eğitimde etkileşim sınırlıdır ve bu da çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Yüz yüze eğitimde değerlendirmeler yapılırken eğitimciler, öğrencilerin dile getirmelerini beklemeden öğrencilerin ifadelerini, beden dilini gözlemleme, düşünce ve duyguları hakkında çıkarımlarda bulunma şansına sahiptir. 

Öğrenci Gelişiminin Takibi

Sınıf ortamında öğrencilerin ilgili olup olmadıklarını görmek daha kolaydır. Derslere yönelik davranışlarını ve tutumlarını gözlemlemek, eğitmenlerin öğrencilerin gelişimini anlamasını ve takip etmesini kolaylaştırır. Çevrimiçi değerlendirmelerde, eğitmenler öğrencileri sınıf ortamında gözlemleyemez ve bu da öğrencilerin performansına ilişkin yargılarını etkiler. Öğrencilerden anlık geri bildirim alamamak da bu konuda önemli bir etkendir.

Online (Çevrimiçi) Sınavlarda Güvenlik

Uzaktan eğitimde öğrencileri değerlendirmede en çok tercih edilen yöntem online sınavlar olduğu için güvenilir olması gerekir. Eğitimcilerin çevrimiçi sınavlarda öğrencileri fiziksel olarak gözlemleyememeleri kopya endişesini doğuyor. Bu kaygının oluşmasında teknolojiye olan düşük güvenin de önemli bir payı mevcut. 

Online Sınav Hazırlamada Yaşanan Zorluklar

Çoğu zaman, eğitimciler çevrimiçi değerlendirme araçlarını kullanmakta zorluk yaşarlar. Yeni bir sisteme alışmak zordur; bu nedenle online sınavlar oluşturmak, yeni bir platformda soru hazırlamak ve değerlendirme sürecini takip etmek zor olabilir. 

Çevrimiçi Değerlendirmenin Dezavantajlarını Ortadan Kaldırıp Avantaja Dönüştürmek

Yeni geçiş yapılan bir alanda zorluklarla ve dezavantajlarla yüzleşmek pek de beklenmedik bir sonuç değildir. Ancak asıl mesele bu dezavantajları avantaja dönüştürebilmektir. Bu yolda en büyük destekçiniz birikmiş tecrübe ve birlikte ileri yönelik adımlar atabileceğiniz bir destekçi olacaktır. Test Invite, Covid-19 salgınını öncesinden başlayarak çevrimiçi değerlendirme alanında faaliyet gösterdiği için pandemi ile birlikte gelen dijital dönüşüme hazır ve kendinden emin adım atmıştır.  

Etkileşim: Çevrimiçi değerlendirme sürecini yavaşlatabilecek etkileşim sorunlarını çözmek için öğrencilerle ihtiyaçlarına göre bireysel görüşmeler yapmayı düşünebilirsiniz. Bu sayede öğrencilerinizin gelişimini yakından takip edebilir ve ölçme değerlendirme planlamanızı bu doğrultuda şekillendirebilirsiniz. Ayrıca, öğrenciler arasındaki etkileşimi artırmak için breakout room (ara odaları) aracılığıyla grup etkinlikleri ve projeleri oluşturabilirsiniz. 

Takip: Çevrimiçi değerlendirme yöntemleriyle öğrenci ilerlemesini takip etmek zor olabilir. Test Invite yardımıyla kendi quiz veya sınavlarınızı oluşturabilir ve değerlendirme sürecinizde etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Sınav, quiz gibi online değerlendirme araçlarınızda, sorularınızı tekrar tekrar yazmak için ekstra bir çaba harcamanıza gerek yok. Soru bankasında sorularınızı toplayıp havuz oluşturabilir ve soruların rastgele seçilip karışık olacağı testler hazırlayabilirsiniz. Test Invite, performans değerlendirme veya ara dönem değerlendirmelerinde kullanılabilecek çeşitli özellikler sunar. Böylece anlık geri bildirim alma ve öğrenci gelişim takibi sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. 

Güvenlik: Çevrimiçi sınavlar, kopya çekmeye zemin hazırlayan bir çevrimiçi değerlendirme aracı gibi görünebilir, ancak durum böyle değildir. Test Invite’ın sunduğu özellikler ile sınava erişim sürelerini belirleyebilir veya kimlerin girip giremeyeceğini belirleyebilirsiniz. Ayrıca, kameralı canlı gözetim, ekran kaydı, web kamerası kaydı, tam ekran kilidi gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz. Bu sayede öğrencilerle birlikte bir sınıfta fiziksel olarak bulunmasanız da sınavlarda onları gözlemleyebilirsiniz. Öğrencileri gözlemlemenin yanı sıra, soruların sırasını yönetebilir ve her öğrenciye rastgele seçilmiş farklı sorular atayabilirsiniz. Bu özellikler sayesinde çevrimiçi değerlendirmelerinizin güvenilirliğinden emin olabilirsiniz. 

Hazırlık: Yüz yüze eğitim sisteminde sınav veya soru hazırlamaya alışkın olsanız da, çevrimiçi eğitim sistemi farklı çalışma yöntemleri gerektirir. Öğrencileriniz için çevrimiçi sınavlar hazırlamada kendi yönteminizi geliştirebilirsiniz, ancak biraz yardımla kendi yöntemlerinizi daha kuvvetli hale getirebilirsiniz. Test Invite yardımı ile en kolay şekilde kendi online sınavlarınızı oluşturabilirsiniz.

Çevrimiçi değerlendirme araçlarını etkin bir şekilde kullanmayı önemli kılan şey, teknolojinin ve dijital araçların büyük olasılıkla pandemiden sonra da bizimle kalacak olmasıdır. Teknoloji hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırarak eğitim alanında da kalıcı yerini kazanmayı başardı. Her ne kadar karmaşık ve alışılması zor görünse de teknolojinin kullanımı eğitim alanında da sayısız kolaylık sağlayacaktır. Özellikle hibrit eğitim sisteminin büyümesiyle birlikte, sınıf içi ve uzaktan öğretimin bir arada devam ettirilmesini gerektirdiğinden, teknolojinin ve çevrimiçi değerlendirme araçlarının kullanılmasının önemi artmaktadır. Hibrit eğitim modeline hem sınıf ortamı hem de dijital ortam dahildir ve yakın gelecekte en çok tercih edilen eğitim yöntemi olacağı tahmin edilmektedir. 

Çevrimiçi Eğitim Unsurlarından Yararlanma

Covid-19 salgını dünya üzerindeki etkisini azaltıyor olabilir; ancak giderken bizde bıraktığı hasarları unutmayıp bize birkaç hediye de bıraktı. Özellikle eğitim alanında pandeminin etkilerine daha uzun süre şahit olmaya devam edeceğiz. İnsanlar çevrimiçi eğitim araçlarına alıştıkça ve kolaylığını gördükçe, okullar yüz yüze eğitime geri dönse de bu araçları kullanmaya devam edeceklerdir. Günümüzde hibrit eğitim modeli ile çevrimiçi eğitim ve değerlendirme araçlarının verimli ve etkili kullanımını görüyoruz. Bu değişimle birlikte eğitim alanı, güvenli çevrimiçi sınavlar ve hızlandırılmış öğrenme ve ilerleme takip süreçleri ile daha kolay değerlendirme yapma şansına kavuşmuştur.