2021 03 05 XL should employers use personality test

Kişilik Envanteri Testleri

Kişilik envanteri insanların kişilik özelliklerini farklı temel boyutlarda ölçekleyerek bireylerin güçlü ve zayıf karakter özelliklerini anlamalarında yardımcı olan öz değerlendirme testlerine verilen genel addır. Bireylerin kariyer başarısında ve mutluluğunda önemli rol oynayan sosyal özellikleri, motivasyonları, güçlü ve zayıf yönleri ve tutumları hakkında bilgi verir. Bireyler bir kariyer seçimi yapmak, bir iş teklifini kabul etmek gibi…

CognitiveTests1

İşe Alımda Genel Yetenek Testleri

İşe alım sürecinde kullanılan genel yetenek testleri temelde bireyin belirli bir görevi yerine getirme konusundaki doğuştan gelen, öğrenilmiş ya da edinilmiş becerisini değerlendirebilmenize olanak sağlar. Öğrenebilme hızı, adaptasyon ve muhakeme yeteneği gibi temel kabiliyetler sistemli bir şekilde ölçülür ve ortaya kişinin kabiliyet ve zayıflıkları ile ilgili somut bir veri çıkar. Zeka testleri ya da tarama…