Nasıl yardımcı olabiliriz?

Cevaplanması “Zorunlu” Olan Sorular

Sınava Cevaplanması Zorunlu Sorular Ekleme

Sınava soru eklerken, dilediğiniz sorulara cevaplanma zorunluluğu getirebilirsiniz. Sınava katılan kişi, cevaplanması zorunlu bir soru var ise, soruyu cevaplamadan ilgili sayfayı geçemez. Sınav platformu ilgili sayfayı geçebilmek için cevaplanması zorunlu tüm soruların cevaplanmasını şart koşacaktır.

Eğer soru çoktan seçmeli soru veya “kurallı ifade ile cevabı sınırlandırılmış açık uçlu soru” ise, soruya ancak belirlenen kurallara uygun cevap verilmesi zorunlu (gerekli) kılınır.

İçindekiler