Nasıl yardımcı olabiliriz?

Çok Aşamalı Sınav Süreçleri

Birden çok aşamadan oluşan bir sınav süreci tasarlayabilirsiniz. Bu şekilde bir aday sürece kabul edildikten sonra bir sınav listesi ile karşılaşır. Sınavları tek-tek alabilir.

  • Sınavları yalnızca belirleyeceğiniz bir sıra ile almasını zorunlu kılabilirsiniz.
  • Her bir aşama (sınav) için bir ön koşul belirleyebilirsiniz. Örneğin ikinci sınava başlayabilmek için, birinci sınavdan belirleyeceğiniz bir notun üzerinde alma zorunluluğu getirebilirsiniz.
  • Her bir aşama (sınav) için adayın kaç defa bu sınava erişim sağlayabileceğini belirleyebilirsiniz.
İçindekiler