Nasıl yardımcı olabiliriz?

Çoktan Seçmeli Soru

Çoktan seçmeli soruda, kullanıcıya aralarından seçim veya seçimler yapabileceği seçenekler sunulur. Sorumuzu yaratmaya (tüm sorularda olduğu gibi) Soru Başlığı bölümüne sorumuzu yazarak başlıyoruz. Daha sonra sorumuza ait seçeneklerimizi ekliyoruz.

Çoktan seçmeli soru editöründe:

 • Dilediğiniz kadar seçenek ekleyebilir
 • Eklediğiniz seçenekleri yeniden düzenleyebilir
 • Seçeneklerin sıralarını değiştirebilir
 • Eklediğiniz bir seçeneği silebilirsiniz.

Seçenek ekleme editörü Zengin İçerik Editörü olduğu için, (aynen soru başlıklarında olduğu gibi), seçeneklere de biçimlendirilmiş metinler, resim, ses kaydı dosyası, video veya dosya ekleyebilirsiniz.

Genel Ayarlar

 • Seçenekleri rastgele sırala seçili ise, sorunun seçenekleri her sınavda ve her kullanıcı için rastgele (karışık) sıralanır. Ancak bazı seçeneklerin sırasının sabit kalmasını istiyorsanız, ilgili seçeneğin sırasını sabitleyebilirsiniz. Örnek olarak aşağıdaki soruda şıkların sırası rastgele karıştırılır ancak 4. şık hep 4. sırada yer alacak şekilde sabitlenir.
 • Yan Etkiler seçili ise, her seçeneğe Yan Etki eklenebilir.
 • Eşik: Kullanıcının başarı oranı eşiğin altında kalırsa, sistem başarı oranını sıfır olarak belirler.
 • Asgari Seçim: Kullanıcının en az seçebileceği seçenek adedini belirler.
 • Azami Seçim: Kullanıcının en fazla seçebileceği seçenek adedi belirler. Azami seçim adedi, asgari seçim adedinden az olamaz.

Başarı Etki Oranlarını Belirleme ve Başarı Oranının Hesaplanması

Her seçeneğin bir Başarı Etki Oranı vardır. Başarı Etki Oranı pozitif veya negatif olabilir.

Kullanıcı soruyu cevaplarken seçmiş olduğu seçeneklerin Başarı Etki Oranlarının Toplamı nispetinde Başarı Oranı elde eder.

 • Kullanıcının sorudan 100% alması, tam başarı elde etmesi anlamına gelir. Benzer şekilde 50% alması, sorudan yarım başarı elde etmesi anlamına gelir. Kullanıcının toplam Başarı Oranı sıfırdan büyük olduğu sürece ilgili sorudan başarı oranı nispetinde puan kazanır.
 • Eğer kullanıcının soruya yanlış cevap vermesi durumunda eksi puan almasını istiyorsanız, yanlış seçeneklere Negatif Başarı Etki Oranı belirleyebilirsiniz.

Başarı Oranı Üzerinde Uygulanan Otomatik Düzeltmeler ve Eşik Uygulaması

 • Kullanıcının seçmiş olduğu seçeneklerin Başarı Etki Oranlarının Toplamı (=Başarı Oranı):
  • 100%’ü geçer ise, sistem Başarı Oranını 100% olarak düzeltir. (Başarı oranı 100%’ü geçemez)
  • -100%’ün altına düşer ise, sistem -100% olarak düzeltir. (Başarı oranı -100%’den küçük olamaz)
  • Sonuç olarak başarı puanı -100% ile 100% arası bir değer olarak hesaplanır.
 • Eğer bir Eşik belirlemişseniz, kullanıcının seçmiş olduğu seçeneklerin katkı oranlarının toplamı (=Başarı Oranı) bu eşiğin altında ise, Başarı Oranı sıfır olarak belirlenir.

Tek Seçeneğin Seçilebildiği Soru

 • Azami Seçim ve Asgari Seçim seçeneklerini 1 olarak belirleyin.
 • Yalnızca doğru seçeneğin Başarı Etki Oranını 100% olarak belirleyin; bu durumda doğru seçeneği seçen kullanıcı sorudan tam başarı elde eder.
 • Eğer birçok seçeneğin Başarı Etki Oranını 100% olarak belirlerseniz, bu seçeneklerden herhangi birini seçen kullanıcı sorudan Tam Başarı elde eder.
 • Benzer şekilde eğer bir seçeneğin Başarı Etki Oranını 50% olarak belirler; bir diğer seçeneğin Başarı Etki Oranını 100% olarak belirlerseniz, kullanıcı seçtiği seçeneğin Başarı Etki Oranı nispetinde sorudan başarı elde eder.

Birçok Seçeneğin Seçilebildiği Soru

 • Eğer sorunuzun birden çok seçeneğinin seçilebilir olmasını istiyorsanız, Azami Seçim ve Asgari Seçim ayarlarını dilediğiniz gibi belirleyin.
 • Seçeneklerin Başarı Etki Oranlarını belirleyin.
 • Örneğin aşağıdaki durumda, yalnızca birinci ve üçüncü seçeneği birlikte seçen kullanıcılar sorudan tam başarı elde edebilir. Çünkü birinci seçeneğin katkı oranı 50%, üçüncü seçeneğin başarı etki oranı olan 50% ile toplandığında 100% elde edilir. Eğer yalnızca birinci veya yalnızca üçüncü seçeneği işaretlerse, sorudan 50% başarı elde eder. İkinci veya dördüncü seçeneği seçen bir kullanıcı ise 0% başarı oranı elde eder.

Seçeneklere Negatif Başarı Etki Oranı (Ceza) Belirleme

Eğer bazı seçeneklerin seçilmesi durumunda kullanıcının başarı oranının düşürülmesini istiyorsanız, ilgili seçeneklere Negatif Başarı Etki Oranı tanımlayabilirsiniz.

Örneğin yukarıdaki örnekte 1. ve 2. seçeneği birlikte işaretleyen kullanıcı 75% başarı elde eder.

Başarı Oranının Soru Puanı ile Çarpılması

Sonuç olarak kullanıcı bir takım seçenekleri işaretler ve -100% ile 100% arası bir Başarı Oranı elde eder. Puan ve Boyutlar sayfasında göreceğimiz gibi, bu başarı oranı sorunun puanı ile çarpılarak sınav sonucuna etki eder. Örneğin kullanıcı bir sorudan %100 başarı elde etmiş ise ve sorunun puanı 2 ise, sınav puanı (100% x 2 =) 2 puan arttırılır.

Yan Etkiler

Bazı sorular başarı ölçmek için değil; eğilimkişilik özelliği (kişilik envanterleri/kişilik testleri), motivasyontercih vb. ölçmek için kullanılır. Bu tür sorularda, seçenekler doğru veya yanlış değildir. Bunu yerine; her seçeneğin bir Yan Etki Kategorisine belirlenen bir puan ile etki etmesi sağlanır. Aşağıdaki örneğe bakalım:

Yukarıdaki örneğe göre; eğer kullanıcı

 • Birinci seçeneği (Dinleyerek öğrenmek) işaretler ise, işitsel yetenek puanı 1 arttırılır.
 • İkinci seçeneği (İzleyerek öğrenmek) işaretler ise, görsel yetenek puanı 1 arttırılır.

Her seçeneğe birden çok Yan Etki ekleyebilirsiniz.


Eğer eklenen Yan Etki Kategori Adı “/” barındırıyorsa, kategori puanları ağaç yapısı şeklinde otomatik olarak ayrıştırılarak toplanır.

Örnek olarak eğer Yan Etki Kategori Adı Soyut Zeka/3 Boyutlu Düşünme ise; hem Soyut Zeka puana, hem de Soyut Zeka/3 Boyutlu Düşünme puana etki eder.

Çoktan seçmeli soru cevaplandığında 1 adet başarı puanı hesaplanır. Yan Etkiler başarı puanına etki etmez. Başarı puanından farklı olarak Yan Etkiler, belirleyeceğiniz Yan Etki Kategorileri altında toplanır.

Seçeneklerin Raporlama Adları

Soru Başlığı girişi yaparken Raporlama Adının ne işe yaradığından bahsetmiştik. Aynı şekilde eğer seçenekleriniz için de Raporlama Adı tanımlayabilirsiniz.

Önizleme

 • Önizleme seçeneğini işaretlediğinizde, sorunuzun kullanıcıya nasıl görüntüleneceği görebilirsiniz.
 • Kullanıcı gibi seçenekler arasından seçimlerinizi yapabilir, daha sonra başarı puanı önizleme düğmesine basarak yapmış olduğunuz seçimlerin başarı puanını hesaplatabilirsiniz.
İçindekiler