Nasıl yardımcı olabiliriz?

Çoktan Seçmeli Sorular

Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama

Test Invite Soru Editörü ile çoktan seçmeli sorular hazırlayarak, kullanıcıdan verilen seçenek arasından seçim yapmasını sağlayabilirsiniz.

 • Soru metninde olduğu gibi, seçeneklerde de zengin metin (biçimlendirilmiş: kalın, eğik, renkli vb.) kullanabilirsiniz.
 • Seçeneklere resim, ses (audio), video (görüntü) gibi dosyalar ekleyebilirsiniz.
 • Seçeneklerin ekranda nasıl konumlandırılacağı (yan yana, alt alta, arada boşluklu vb.) belirleyebilirsiniz.
 • Eğer tüm şıklar metin ise, seçenekleri açılır bölme (dropdown box) ile sunabilirsiniz.
 • Kullanıcının en az ve en çok kaç şık seçebileceğini belirleyebilirsiniz.
 • Şıkların (seçeneklerin) sırasını belirleyebilirsiniz.

Seçeneklerin Rastgele Sıralanması

Şıkların her sınavda kullanıcılar için farklı sıra ile gösterilmesi için rastgele sıralama özelliğini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bazı şıkların sırasını sabitleyerek “rastgele karıştırmadan” muaf tutabilirsiniz. Bu şekilde örneğin 5 seçenekli bir sorunun ilk ve son şıklarının yeri hep aynı kalırken, aradaki 3 seçeneğin sırası otomatik karıştırılabilir.

Bu özellik sayesinde “Hepsi”, “Hiçbiri” gibi seçeneklerin sırasını sabitlerken, diğer seçeneklerin her seferinde rastgele sıralanmasını sağlayabilirsiniz.

Seçeneklerin Puanlandırılması

 • Doğru seçenekleri ve yanlış seçenekleri önceden belirleyerek, verilecek cevabın otomatik puanlandırılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Yanlış seçeneklere “ceza puanı” ekleyebilir, yanlış seçeneklerin seçilmesi durumunda adayın eksi puan almasını sağlayabilirsiniz.
 • Birden çok seçeneğin seçilebileceği sorularda, birden çok şık doğru ise, seçenekleri ağırlıklandırabilir, kullanıcının seçimine göre parçalı puan elde etmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde kullanıcı eğer tüm doğru seçenekleri seçer ise sorudan tam puan kazanacağı gibi, doğru seçeneklerin bir kımısını seçer ise, şıkların ağırlıkları ölçüsünde parçalı puan kazanır.

Çoktan Seçmeli Soru Ekleme

Yeni bir Çoktan Seçmeli Soru eklemek için:

 1. Menü’den Soru Bankası butonuna tıklayın
 2. Açılan Soru Bankası sayfasında sağ alttaki kırmızı daire’ye tıklayın.
 3. Açılan menüden Çoktan Seçmeli Soru tuşuna bastığınızda Soru Editörüne erişebilirsiniz.

Çoktan seçmeli sorular, şıkları sınav sırasında adayın önüne seçeneklerden birini -veya birkaçını- seçmesi beklenen ve de bir -veya birden çok- doğru cevabı olan sorulardır.

Seçenekler

Bir çoktan seçmeli soru yaratmak için en azından 1 seçenek (şık) eklemeniz gerekmektedir

Yeni Seçenek Ekleme

Yeni bir seçenek eklemek için seçenek yazısı alanına bir içerik girdikten sonra yeni seçenek ekle butonuna tıklamanız gereklidir.

Güncelleme/Silme

Bir seçeneğin içeriğini değiştirmek için aynı satırdaki kalem ikonuna basmanız yeterlidir.

Bir seçeneği silmek için aynı satırdaki çöp kutusu ikonuna basıp, onaylamanız gerekir.

Sıralama

Normal olarak seçenekler ekranda sıralandıkları şekilde sıralanırlar.

Yanlarındaki okları kullanarak sıralamayı istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Rastgele Sıralama:

Seçenekleri rastgele sırala seçeneğini işaretlerseniz, sınav sırasında seçenekler rastgele sıralanır.

Ancak bazı seçeneklerin yerinin değişmesini istemiyorsanız, rastgele sıralama açıkken bu seçeneklerin sabit kalmasını işaretleyebilirsiniz.

Örnek olması gerekirse hepsi ve hiçbiri gibi seçeneklerin hep en sonda yer almasını istediğiniz durumlarda bu özelliği kullanabilirsiniz.

Yüzde Değeri

Soruda puanlandırma kullanacaksanız, seçeneklerin yüzde değerlerini düzenlemeniz gerekmektedir.

Bir seçeneğe en fazla +100 (doğru) ve en düşük -100 (yanlış) yüzde değeri atayabilirsiniz.

Birden çok seçeneğin işaretlenmesine izin verdiğiniz sorularda, bu seçeneklerin yüzde değerleri toplandıktan sonra

 • Elde edilen rakam -100den küçük ise (-150 gibi) o zaman -100 olarak yuvarlanır,
 • Elde edilen rakam +100den büyük ise (+200 gibi) o zaman + 100 olarak yuvarlanır ve puanlama hesaplamasında bu rakamlar kullanılırlar.
 • Ancak elde edilen rakam 0 ise, skor 0 olarak atanır. Puanlama hakkında daha detaylı bilgi için.

Aşağıdaki örneklerde doğru-yanlış yüzde değeri hangi durumlarda nasıl atanmalıdır gösterilmiştir:

 1. Sadece 1 doğru cevap varken (seçeneklerden hangisi tek sayıdır?)
 2. Birden çok doğru cevap varken
  1. ve sadece tek seçenek işaretlenebilirken (seçeneklerden bir tek sayı işaretleyiniz.)
  2. ve birkaçı işaretlenebilirken (seçeneklerden iki tane tek sayı işaretleyiniz.)
  3. ve hepsi işaretlenebilirken (seçeneklerden hangileri tek sayıdır?)
  4. ve hepsi işaretlenebilirken ama her biri de tam olarak doğru iken (seçeneklerden tek sayı seçiniz)
 3. Yanlışların doğruları götürdüğü bir durumda

Asgari/Azami Seçim

Adayın verilen seçenekler arasında en az ve en çok kaç seçeneği seçebileceğini belirler.

Örneğin 5 seçenekli bir soruda

 • asgari seçim 2 ise, aday en az 2 seçim yapabilir
 • azami seçim 4 ise, aday en fazla 4 seçim yapabilir

Eğer soru sınavda “zorunlu” olarak eklenmemiş ise, asgari seçimden bağımsız olarak soru boş bırakılabilir.

Ancak eğer bir seçim yapmış ise sistem en az “asgari seçim adedi kadar” seçeneğin seçilmesini zorunlu kılacaktır.

Görünüm

Görünüm sekmesinde Çoktan Seçmeli Sorunun seçeneklerinin nasıl gözükeceğini ayarlayabilirsiniz.

Yukardaki Resimde Flex Görüntüleme Türü açık Görünüm sekmesinin görseli bulunmaktadır. Sırasıyla:

 • 1: Görüntüleme Türü
  • Flex: seçenekleri sıralı listeler.
  • Açılır Bölme: seçenekleri açılır bir bölmede listeler (Dropdown).
   • Genişlik: açılır bölme kutusunun genişliği.
   • Başlık: hiçbir seçenek işaretli değilken açılır bölmede hangi yazının olacağı.
  • Grid: Seçenekleri bir tabela içerisinde gösterir.
  • Sütun Sayısı: tabelanın kaç sütunu olacağı.
  • Sütunlar Arası Boşluk: sütunlar arasında ne kadar piksel boşluk bırakılacağı.
  • Satırlar Arası Boşluk: satırlar arasında ne kadar piksel boşluk bırakılacağı.
  • Şıkları Yerleştir: seçenek içeriğinin satırın neresine göre hizalanacağı.
  • Şıkları Hizala: seçenek içeriğinin sütunun neresine göre hizalanacağı.
  • İçeriği Yerleştir
  • İçeriği Hizala
 • 2: Yön: seçeneklerin yatay veya dikey olarak sıralanması
 • 3: Kaydırma: seçeneklerin tek sıra halinde mi yoksa ekranı doldurdukça yeni sıra halinde mi sıralanması
 • 4: İçeriği Yerleştir: seçeneklerin yatay olarak hizalanma ayarları.
 • 5: Şıkları Hizala: seçeneklerin dikey olarak hizalanma ayarları.
 • 6: Çevreden Uzaklık: seçeneklerin çevresinde ne kadar piksel boşluk bırakılacağı.

Hızlı Yazarak Çoktan Seçmeli Soru Yaratma

Hızlı Yazarak Çoktan Seçmeli bir soru yaratma sekmesine gitmek için:

 1. Menü’den Soru Bankası butonuna tıklayın
 2. Açılan Soru Bankası sayfasında sağ alttaki kırmızı daire’ye tıklayın.
 3. Açılan menüden Çoktan Seçmeli Soru tuşuna bastığınızda Çoktan Seçmeli Soru Editörü açılır.
 4. Yukardaki sekmelerden YAPIŞTIR sekmesine tıkladığınızda düz metin yazarak soru ve şıkları girebileceğiniz kısım açılır.

Soru ve Seçenek değerlerini hızlıca atamak için:

 1. Metin alanına, ilk satıra soruyu yazın,
 2. Sonra bir satır boşluk bırakıp,
 3. İstediğiniz kadar Seçenekleri gene satır satır yazın,
 4. Metin alanının altındaki YAPIŞTIR butonuna bastığınızda değişiklikleriniz yapılacaktır.

Örnek:

Aşağıdakilerden hangisi bir renktir?
Gümüş
Kızıl
Turkuaz
Magenta
Hepsi
Hiçbiri

JSON Tagleri

JSON tagleri kullanarak hızlı soru yazarken, belli parametreleri belirleyebilirsiniz.

Tagleri soruya ve seçeneklere eklerken aşağıdaki formatta yazmanız gereklidir:

{“tag-1”: “tag-1-içeriği”, “tag-2″…}

Not: hızlıca tag yazmak için bu yazımı kopyalayıp, kullanabilirsiniz: {“”: “”}

Soru kısmında kullanabileceğiniz tagler:

 • name: raporlama adını belirler.
  • Örnek: {“name”: “renk”} (raporlama adı renk olacaktır).
 • folder: klasörü belirler.
  • Örnek {“folder”: “genel kültür soruları”} (genel kültür soruları klasörü kullanılacaktır).
 • points: puan ve eksi puanı belirler.
  • Örnek {“points”: 1, 0.25} (puan 1, eksi puan 0.25 olacaktır).
 • display: görünüm sekmesindeki yönün sütün veya satır olması.
  • Sadece row veya column olabilir.
  • Örnek {“display”: “{“direction”: “column”}”} (yön sütun olacaktır).
 • tags: etiket adları ve değerleri belirler.
  • Örnek {“tags”: {“konu”: “renkler”, “seviye”: “kolay”}} (konu Etiket Adı altında renkler Etiket değeri ve seviye Etiketi adı altında kolay etiket değeri eklenecektir).
 • mix: asgari seçenek sayısı.
  • Örnek {“min”: “2”} (en az 2 seçenek seçilebilir).
 • max: azami seçenek sayısı.
  • Örnek {“max”: “5”} (en fazla 5 seçenek seçilebilir).
 • shuffle: seçeneklerin rastgele sıralanması.
  • Sadece true (rastgele sıralansın) veya false (verilen sıralama ile sıralansın) olabilir.
  • Örnek {“shuffle”: true} (seçenekler rastgele sıralanacaktır).

Seçenek kısmında kullanabileceğiniz tagler:

score: seçeneğin Yüzde Değerini belirler.

Örnek: {“Score”: 100} (Yüzde Değeri bu seçenek için 100 olarak atanacaktır.)

fixed: eğer rastgele sıralama yapılıyorsa, bu seçeneğin sabit olup olmayacağını belirler.

Sadece true (rastgele sıralansın) veya false (verilen sıralama ile sıralansın) olabilir.

Örnek: {“fixed”: true} (ilgili seçenek sabit kalacaktır).

Örnekler:

Aşağıdaki Örnekte:

 • raporlama adı renk,
 • görünüm kısmındaki yön değeri sütun,
 • hepsi seçeneğinin Yüzde Değeri 100,
 • hiçbiri seçeneğinin Yüzde Değeri 0
 • diğer seçeneklerin Yüzde Değeri ise 25 olarak atanır:

{“name”: “renk”,”display”: {“direction”: “column”}}Aşağıdakilerden hangisi bir renktir?
{“score”: 25}Gümüş
{“score”: 25}Kızıl
{“score”: 25}Turkuaz
{“score”: 25}Magenta
{“score”: 100}Hepsi
Hiçbiri

Aşağıdaki Örnekte:

 • raporlama adı renk,
 • rastgele sıralama aktif
 • etiketler konu:renkler ve seviye:kolay,
 • hepsi seçeneğinin Yüzde Değeri 100 ve konumu sabit,
 • hiçbiri seçeneğinin Yüzde Değeri 0 ve konumu sabit
 • diğer seçeneklerin Yüzde Değeri ise 25 olarak atanır:

{“name”: “renk”,”shuffle”: true, “tags”: {“konu”: “renkler”, “seviye”: “kolay”}}Aşağıdakilerden hangisi bir renktir?
{“score”: 25}Gümüş
{“score”: 25}Kızıl
{“score”: 25}Turkuaz
{“score”: 25}Magenta
{“score”: 100, “fixed”: true}Hepsi
{“fixed”: true}Hiçbiri

Uyarı

Yazarak girdiğiniz verileri YAPIŞTIR tuşuna bastığınızda, Sorunuzdaki önceden girdiğiniz tüm veriler silinip, sadece bu güncel veriler eklenir.

İçindekiler