Nasıl yardımcı olabiliriz?

Dosya Yükleyerek Cevaplanan Açık Uçlu Sorular

Kullanıcının Dosya Yükleyerek Cevabını İlettiği Açık Uçlu Sorular Sormak

Sınavda kullanıcıya istediğiniz şekilde soru sorabilir ve kişinin dosya yükleyerek cevap vermesini (word, excel, resim, ses, video vb.) sağlayabilirsiniz.

Yönetici, sınav bitiminde verilen cevaptaki dosyaları bilgisayarına indirilebilir (download) ve değerlendirilebilir. Yapılan değerlendirme kaydedildikten sonra soru puanı sınav sonuçlarına otomatik dahil edilir.

Bu soru tipi ile adaya bir “proje” ödevi (görevi) verilerek tamamlaması istenebilir. Örneğin

  • Bir bütçe formatında Excel dosyası hazırlaması
  • Bir sunum hazırlaması
  • Bir yazılım projesi hazırlaması

istenebilir. Kullanıcının yükleyeceği dosya yönetici tarafından kontrol edilerek soruya verilen cevap değerlendirilebilir.

İçindekiler