Nasıl yardımcı olabiliriz?

Eşleştirme & Sıralama Sorusu

Eşleştirme & Sıralama Sorusunda kullanıcıdan bir takım Maddeleri, bir takım Seçenekler ile eşleştirmesi istenir. Eğer seçenekler sıra ifade ediyor ise, bu bir Sıralama Sorusu görünümünü alır.

Sorumuzu yaratmaya (tüm sorularda olduğu gibi) Soru Başlığı bölümüne sorumuzu yazarak başlıyoruz.

Maddeleri Ortak Seçenek Havuzundaki Seçenekler ile Eşleştirme

Bu durumda maddeler ve ortak seçenek havuzu oluşturulur. Kullanıcı her bir maddeyi, ortak seçenek havuzundaki bir seçenek ile eşleştirir. Ortak seçenek havuzuna eklenen her bir seçeneğin en fazla kaç defa bir madde ile eşleştirilebileceği belirlenebilir.

Örnek: Ülkeleri Başkentler ile Eşleştirme Sorusu

 • Örneğin maddelerimiz 3 ülke olsun: FransaAlmanya ve İtalya.
 • Ortak seçenek havuzuna ise 3 başkenti ekleyelim: ParisBerlin ve Roma. Her bir seçenek 1 defa eşleştirilebilsin istediğimiz için, seçeneklerin Azami Kullanım Adedini 1 olarak belirleyelim.
 • Bu şekilde kullanıcıya üç ülke (maddeler) listelenir ve her birini üç başkentten (seçenek havuzu) birisiyle eşleştirmesi istenir. Ön İzlemeyi açarak yaratmakta olduğumuz soruyu görüntüleyebiliriz.
 • Ortak seçenek havuzunda her bir seçeneğin Azami Kullanım Adedini 1 olarak belirlediğimiz için, kullanıcı eğer Fransayı Paris ile eşleştirirse, bir sonraki eşleştirmede artık seçenekler arasında Paris‘i tekrar görmeyecek.
 • Eğer bir seçeneğin tekrak-tekrar seçilebilmesini istiyorsanız, ortak seçenek havuzunda ilgili seçeneğin Azami Kullanım Adedi‘ni arttırabilirsiniz.

Her Bir Maddeyi Kendine Özel Seçenekler ile Eşleştirme

Bu durumda maddeler oluşturulurken, her bir maddeye, kendine özgün seçenekler de eklenir. Bu durumda Ortak Seçenek Havuzunu kullanyoruz.

Örnek: Ülkeleri, Kendisine Komşu Bir Başka Ülke ile Eşleştirme

 • Bir önceki örnekte olduğu gibi yine 3 ülkeyi madde olarak yaratalım: FransaAlmanya ve İtalya
 • Ancak bu sefer her bir maddeye kendine özgün seçenekler ekleyeceğiz. Örneğin Fransa için şu özel seçenekleri ekliyoruz: BelçikaAvusturya ve Bulgaristan
 • Benzer şekilde Almanya için şu özel seçenekleri ekleyelim: AvusturyaYunanistan ve Türkiye
 • Benzer şekilde İtalya için şu özel seçenekleri ekleyelim: İsviçreRomanya ve Bulgaristan
 • Sorunun Ön İzlemesini açalım. Göreceğiniz gibi artık kullanıcı her bir maddeyi yalnızca kendine özgün seçeneklerden birisi ile eşleştirebilecek:

Yapılacak Eşleştirmenin Sayısını Kısıtlama

Kullanıcıya birçok madde sunabilir ancak bu maddelerin yalnızca bir kısmı için seçim yapmayı zorunlu tutabilirsiniz.

 • Azami Eşleştirme: Kullanıcının en fazla yapabileceği eşleştirme sayısını belirler.
 • Asgari Eşleştirme: Kullanıcının en az yapabileceği eşleştirme sayısını belirler.

Örneğin her biri bir Ülke olmak üzere beş madde yaratır ve yalnızca iki tanesini, 2 seçenekten birisiyle eşleştirmesini isteyebilirsiniz: İlk tercihimİkinci tercihim.

 • Önce Azami Eşleştirme ve Asgari Eşleştirme sayılarını 2 yapalım. Çünkü 5 ülkeden yalnızca 2’si için bir eşleştirme yapmasını istiyoruz.
 • 5 maddeyi yaratalım: AlmanyaFransaTürkiyeBelçika ve İtalya
 • Ortak seçenek havuzuna 2 seçenek ekleyelim: İlk tercihim ve İkinci tercihim
 • Ön izlemeyi açarak sorumuzu kontrol edelim. Kullanıcı yalnızca 2 madde (ülke) için eşleştirme yapabilecektir.

Seçeneklerin Başarı Etki Oranlarının Belirlenmesi ve Başarı Oranının Hesaplanması

Kullanıcı tarafından yapılan her bir eşleştirmenin kullanıcının sorudan elde edeceği başarı oranına ne kadar katkı sağlayacağı, Başarı Oranını Otomatik Etkileme Kuralı ile belirlenir. Kullanıcı yapmış olduğu eşleştirmeler için tanımlanmış olan Başarı Etki Oranlarının Toplamı kadar başarı elde eder.

Sorunuzu hazırladıktan sonra, her bir madde için, kullanıcı hangi eşleştirmeyi yaptığında başarı oranının ne kadar arttırılacağını ya da azaltılacağını belirleyebilirsiniz. Bunun için her bir maddeye Başarı Oranını Otomatik Etkileme Kuralı ekleyeceğiz. Eğer kullanıcı ilgili eşleştirmeyi “doğru” yapar ise, bu kuralda ifade edeceğimiz “pozitif” Başarı Etki Oranı kullanıcının sorudan elde edeceği Başarı Oranı‘na eklenir. Eğer kullanıcı ilgili eşleştirmeyi “yanlış” yapar ise ise, bu kuralda ifade edeceğimiz “negatif” Başarı Etki Oranı kullanıcının sorudan elde edeceği Başarı Oranı‘na eklenir.

Aşağıdaki ekranda; eğer Kullanıcı Almanya maddesini Birinci tercihim ile eşleştirirse sistemin kullanıcıya bu sorudan tam başarı (100%) elde etmesini sağlıyoruz.

Birçok maddeye Başarı Oranını Otomatik Etkileme Kuralı ekleyebilirsiniz. Bu durumda kullanıcı doğru eşleştirme yaptığı her bir maddeden belirlediğiniz Başarı Etki Oranlarının Toplamını kazanacaktır. Bu yüzden Başarı Etki Oranlarının Toplamının 100% olmasını sağlayın.

Başarı Etki Oranlarının nasıl çalıştığını daha önce Çoktan Seçmeli Soru bölümünde anlatmıştık.

Her bir Başarı Oranını Otomatik Etkileme Kuralı için bir Yan Etki ekleyebilirsiniz. Yan Etkilerin nasıl çalıştığını da Çoktan Seçmeli Sorularda görmüştük.

Eşleştirme Yapılmayan Maddelerin Başarı Oranına Etkisini Belirleme

Eşleştirme & Sıralama sorusunda, bir madde için herhangi bir eşleştirme yapmaz ise cevaplayan kişinin başarı oranının nasıl etkileneceğini belirleyebilirsiniz. Bunun için maddenin Boş Bırakılan Maddenin Başarı Etki Oranı özelliğini kullanın.

Soruyu cevaplayan kişi, bir madde için herhangi bir eşleştirme yaptığında başarı oranının nasıl etkileneceğini, “Başarı Oranını Otomatik Etkileme Kuralı” ile belirliyoruz. Benzer şekilde, eğer madde için herhangi bir eşleştirme yapmaz ise başarı oranının nasıl etkileneceğini Boş Bırakılan Maddenin Başarı Etki Oranı ile belirliyoruz.

Örnek:

 • Yukarıda yaptığımız örnekte Fransa, Almanya ve İtalya maddeleri için ortak seçenek havuzuna: Paris, Berlin ve Roma seçenekleri eklemiştik.
 • Adayın Fransa ve Almanya maddeleri için birer eşleştirme yaptığını; fakat İtalya  maddesi için bir eşleştirme yapmadığını farz edelim.
1. ve 2. maddeler için eşleştirme yapılmış. 3. madde ise boş bırakılmış.

 • Görüldüğü gibi, kullanıcı İtalya maddesi için herhangi bir eşleştirme yapmamış. Eğer bu durumda kullanıcının başarı oranının otomatik olarak pozitif veya negatif yönde etkilenmesini istiyorsak, İtalya maddesi için Boş Bırakılan Maddenin Başarı Etki Oranı özelliğini kullanıyoruz.
Boş bırakılan maddeyi “yanlış” olarak tanımlıyoruz ve madde için -33% negatif başarı etki oranı belirliyoruz.
 • Boş Bırakılan Maddenin Başarı Etki Oranı özelliğini kullanarak İtalya maddesi için eğer bir eşleştirme yapılmaz ise maddenin ” yanlış” olarak tanımlanmasını istedik ve madde için -33% negatif başarı etki oranı belirledik.
 • Böylece kullanıcı Fransa ve Almanya maddeleri için yaptığı eşleştirmelere göre bu maddelerden  Başarı Oranını Otomatik Etkileme Kuralı ile belirlenen başarı etki oranını alacak. Fakat İtalya maddesi için bir eşleştirme yapmadığından dolayı bu madde “yanlış” olarak tanımlanacak ve negatif bir başarı etki oranı alacak. Bu durumda kullanıcının başarı oranı belirlenen negatif başarı etki oranı kadar düşecek.

  Eşleştirme yapılmayan maddeler için başarı etki oranı belirleyebildiğiniz gibi Yan Etki  de ekleyebilirsiniz.

Boş bırakılan maddeye “” Genel Kültür” kategorisini bir Yan Etki olarak ekliyoruz ve madde için bir eşleştirme yapmaz ise kullanıcının bu kategori için  alacağı puanı -5 olarak belirliyoruz.

Şimdi  Başarı Oranını Otomatik Etkileme Kuralı  ile  Boş Bırakılan Maddenin Başarı Etki Oranı  özelliklerinin birlikte nasıl kullanıldığını gösteren yeni bir eşleştirme sorusu hazırlayalım.

Örnek:

 • Bu sefer maddelerimiz 4 kitap olsun:  Suç ve Ceza, Sefiller, Romeo ve Juliet, Anna Karenina.
4 kitap ismini eşleştirme sorusunun maddeleri olarak ekliyoruz
 • Ortak Seçenek Havuzuna ise 4 yazar ismi ekleyelim: Fyodor Dostoyevski, Victor Hugo, William Shakespeare, Lev Tolstoy.
Ortak seçenek havuzuna  4 yazarı ekliyoruz..
 • İlk olarak doğru eşleştirmeler yapar ise kullanıcının her bir maddeden otomatik olarak elde edeceği başarı etki oranını belirliyoruz.  Bunun için Başarı Oranını Otomatik Etkileme Kuralı özelliğini kullanıyoruz ve her bir maddenin başarı etki oranını 25% olarak tanımlıyoruz.
Başarı Oranını Otomatik Etkileme Kuralı  özelliği sayesinde  kullanıcı  eğer “Suç ve Ceza” maddesini “Fyodor Dostoyevski” seçeneği ile eşleştirir ise bu maddeden 25% başarı etki oranı elde edecek.
 • Aynı işlemi diğer 3 madde için de doğru seçenekleri seçerek uyguluyoruz ve her bir madde için  Başarı Oranını Otomatik Etkileme Kuralı özelliğini kullanarak 25%  başarı etki oranı belirliyoruz.
 • Daha sonra eğer maddeler için bir eşleştirme yapmaz ise (boş bırakırsa)  kullanıcının her bir maddeden otomatik olarak elde edeceği başarı etki oranını belirliyoruz.  Bunun için Boş Bırakılan Maddenin Başarı Etki Oranı özelliğini kullanıyoruz ve her bir maddenin başarı etki oranını  -10% olarak belirliyoruz.
Boş bırakılan maddeyi “yanlış” olarak tanımlıyoruz ve madde için -10%  negatif başarı etki oranı belirliyoruz.
 • Aynı işlemi diğer 3 madde için de uyguluyoruz ve her bir maddeye  Boş Bırakılan Maddenin Başarı Etki Oranı özelliğini kullanarak  -10% başarı etki oranı tanımlıyoruz.
 • Tüm maddeler için   Başarı Oranını Otomatik Etkileme Kuralı ile 25% ve Boş Bırakılan Maddenin Başarı Etki Oranı  ile -10%  başarı etki oranları belirledikten sonra maddeleri düzenlediğimiz ekran  aşağıdaki gibi gözükmelidir.
Maddelerin düzenlendiği ekranda kullanıcının her bir madde için doğru eşleştirmeler  yaparsa elde edeceği başarı etki oranları ve maddeleri boş bırakırsa elde edeceği başarı etki oranları gözükür.
 • Şimdi sorunun Önizlemesini açarak ilk 3 maddeyi doğru seçenekler ile eşleştiriyoruz, son maddeyi ise boş bırakıyoruz. Daha sonra  bu durumda kullanıcının sorudan elde edeceği başarı oranını öğrenmek için skorun Önizlemesine bakıyoruz.
İlk 3 madde için eşleştirme yapılmış. 4. madde ise boş bırakılmış. Bu durumda  kullanıcı maddeler için belirlenen başarı etki oranları doğrultusunda  bu sorudan 65% başarı oranı elde etmiş olur.
 • Bu örneğe göre soruyu cevaplayan kullanıcı ilk 3 maddeyi doğru seçenekler ile eşleştirdiği  için, her bir maddeden “Başarı Oranını Otomatik Etkileme Kuralı  ile  belirlemiş olduğumuz  25% başarı etki oranı elde eder.  Böylece  başarı oranı  75%’e çıkar.  Ancak son maddeyi boş bıraktığı için bu maddeden Boş Bırakılan Maddenin Başarı Etki Oranı ile belirlemiş olduğumuz   -10%  başarı etki oranı elde eder. Böylece  başarı oranı  65%’e düşer.
 • Eğer bu örnekte soruyu cevaplayan kullanıcı ilk 2 madde için doğru eşleştirmeler yapar ve diğer 2 maddeyi boş bırakırsa, bu sefer doğru eşleştirmeler yaptığı ilk 2 maddenin her birinden  25% başarı etki oranı elde edeceği için  başarı oranı  50% olur. Ancak diğer 2 maddeyi boş bıraktığı için bu maddelerin her birinden  -10%  başarı etki oranı elde eder ve  başarı oranı  30%’a düşer.
İlk 2 madde için eşleştirme yapılmış. Diğer 2 madde ise boş bırakılmış.Bu durumda  kullanıcı maddeler için belirlenen başarı etki oranları doğrultusunda  bu sorudan 30%  başarı oranı  elde etmiş olur.

EN SIK YAPILAN HATA

Eşleştirme sorusunun sistem tarafından 1 soru olarak algılandığını unutmayın! Başarı Etki Oranlarını ve Soru Puanını belirlerken bunu aklınızda tutun!

Örneğin aşağıdaki soruda 4 ülkeyi birer madde olarak ekledik ve sonrasında hepsi için 3’er tane seçenek girişi yaptık. Kullanıcı ise tüm maddeler için doğru seçeneği seçmiş. Şimdi kullanıcının bu sorudan Tam Başarı (100%) elde etmesini nasıl sağlarız ve bu sorunun puanı kaç olmalıdır?

Bu soruda her madde için birer Başarı Oranını Otomatik Etkileme Kuralı ekleyeceğiz ve hepsinin Başarı Etki Oranı 25% olacak. Bu şekilde kullanıcı eğer 4 madde için de doğru seçeneği seçer ise 100% alacak.

 • Fransa maddesi için, Belçika seçeneğine 25%
 • Almanya maddesi için, Avusturya seçeneğine 25%
 • İtalya maddesi için, İsviçre seçeneğine 25%
 • Portekiz maddesi için, İspanya seçeneğine 25%

Son olarak bu sorunun puan değerini 4 yapıyoruz çünkü bu soruda aslında 4 eşleştirme yapılıyor. Elbette sorunun puanını 1 olarak da belirleyebilirsiniz, ancak bu durumda bu sorudaki eşleştirmeler sonucu en fazla 1 puan kazanabilir. Puanlandırmaya ilişkin daha fazla bilgi almak için Puan ve Boyutlar sayfasına göz atın.

Eşleştirme & Sıralama Sorusu, kaç eşleştirme yapıldığına bakılmaksızın sistem tarafından tek bir soru olarak algılanır. Dolayısıyla eğer siz kullanıcının birçok eşleştirme yapacağı bir soru soruyorsanız, sorunun puanının yapılan eşleştirme sayısına uygun belirleyi unutmayın.

İçindekiler