Nasıl yardımcı olabiliriz?

İngilizce Seviye Tespit Sınavları

GELT: Global İngilizce Seviye Tespit Testi

GELT, anadili İngilizce olmayan kişiler için geliştirilmiş İngilizce Seviye Tespit Testi’dir. 2000’li yılların başından beri gittikçe yaygınlaşan ortak bir değerlendirme sistemi olan Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması (İngilizce: The Common European Framework) değerlendirme ve referans sistemini kullanır. Teste katılanlar A1 ile C2 arası toplam 3 seviye ve 6 düzeyde sınıflandırır.

GELT, şirketlerin işe alım süreçlerinde iş başvurusunda bulunan adayların İngilizce seviyelerinin belirlenebilmesi için; online ortamda güvenle uygulanabilmesi amaçlanarak özel olarak geliştirilmiştir.

Test; dil bilgisi, kelime bilgisi, dinleme ve okuma boyutlarında ölçüm yapan toplam 80 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Testin toplam süresi 50 dakikadır ancak; sınavın her sayfası, barındırdığı az sayıdaki soruya uygun özel belirlenmiş süre limiti ile sunulur. GELT testinde cevaplanan soruya geri dönülemez.

GELT toplam 1.000’den fazla sorudan oluşan bir soru havuzundan sistematik/rastgele soru seçimi yaparak, katılımcıları farklı sorular sorarak sınar. Sorular, soruların sırası, sayfaların sırası ve seçeneklerin sırası her aday için rastgele belirlenir. GELT testleri aynı kişi tarafından tekrar-tekrar alınabilir.

İçindekiler