Nasıl yardımcı olabiliriz?

Toplu Bilet Yaratma

Biletler bölümünde anlattığımız gibi, Oluşturulan Bilet ile, Görevin Erişim Ayarlarında belirlediğiniz Kabul Yöntemi birbiri ile uyum içinde olmalıdır. Benzer şekilde, Toplu Bilet Aktarım EditörüKabul Yöntemi seçiminiz ile uyumlu çalışır.

Toplu Bilet Aktarım Editörünü açmak için, Görev EditöründeBiletler sekmesine gelin ve  ikonuna tıklayın. Açılan menüden Toplu Bilet Aktara tıklayın.

Toplu Bilet Aktarım Editöründe her satır bir bileti oluşturacak şekilde çok satırlı bir metin girilir. Her bir satırda kullanıcının bilgileri (örnek: ismi, e-posta adresi vb.) virgülle ayrılmış bir şekilde yazılır.

Bir sonraki adımda, her bir bilginin neyi ifade ettiği belirlenir.

Toplu Bilet Aktarım Editörü seçmiş olduğunuz Kabul Yöntemi ile uyumlu çalışır.

Şimdi 3 örnek üzerinden 3 durumu da ayrı-ayrı öğrenelim:

Simon Sara
Albert Einstein

Eğer biletlere kullanıcıların e-posta adreslerini de eklemek istiyorsanız, aşağıdaki şekilde, her satırda virgülle ayırarak kullanıcı ismi ve e-posta adresi girebilirsiniz:

Simon Sara, simon@testinvite.com
Albert Einstein, albert@testinvite.com

Benzer şekilde eğer biletlere kullanıcıların gruplarını da eklemek istiyorsanız, aşağıdaki şekilde, her satırda virgülle ayırarak kullanıcının ismie-posta adresi ve grubunu girebilirsiniz:

Simon Sara, simon@testinvite.com, GroupA
Albert Einstein, albert@testinvite.com, GroupB

Bir sonraki adımda 3. sütunun ismini “group” olarak belirleyin.

2) Kabul Yöntemi, Tek Tanım Bilgisi İle İken

Tanıma Bilgisi Adını Pin Kodu olarak belirlediğinizi düşünelim.

Her bir satırda, virgül ile ayırarak, Pin Kodu ve kullanıcının ismini girerek bir liste girebilirsiniz.

111, Simon Sara
222, Albert Einstein

Aktarılacak biletlere e-posta adresini de 3. sütunda ekleyebilirsiniz:

111, Simon Sara, simon@testinvite.com
222, Albert Einstein, albert@testinvite.com

3) Kabul Yöntemi, Çift Tanım Bilgisi İle İken

1. Tanıma Bilgisi Adını Kullanıcı Adı2. Tanıma Bilgisi Adını ise Şifre olarak belirlediğinizi düşünelim.

Her bir satırda, virgül ile ayırarak, Kullanıcı AdıŞifreKullanıcının Tam İsmini girelim:

simon, gDs44bdW, Simon Sara
albert, t644eDrvB, Albert Einstein

Aktarılacak biletlere e-posta adresini de 4. sütunda ekleyebilirsiniz:

simon, gDs44bdW, Simon Sara, simon@testinvite.com
albert, t644eDrvB, Albert Einstein, albert@testinvite.com

İçindekiler