Nasıl yardımcı olabiliriz?

Online Genel Yetenek Testleri

KAYT: Kapsamlı Analitik Yetenekler Testi

KAYT, beyaz yaka pozisyonların işe alım süreçlerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş, 5 boyutta ölçüm yapan analilitik yetenek testidir. Test, online ortamda alınacağı göz önünde bulundurularak özel olarak hazırlanmıştır. Seviye, boyut, yetenek, yöntem gibi birçok açıdan sistematik olarak sınıflandırılmış toplam 1.000’den fazla sorudan oluşan bir soru bankasından otomatik olarak beslenir. Her seferinde farklı sorular rastgele ama sistematiğe bağlı olarak seçileceği için büyük gruplara uygunalabilir; aynı aday tarafından tekrar-tekrar alınabilir.

Analitik Yetenekler Testi 42 dakika süren bir genel yetenek testidir. Tablo-grafik okuma, problem çözme, sözel akıl yürütme, şematik akıl yürütme ve şekil yeteneği bölümlerinden oluşur. Her bölümün kendi özel süre limiti vardır.

İçindekiler