Nasıl yardımcı olabiliriz?

Organizasyon Kullanıcı Hesapları

Organizasyon Kullanıcıları sayfasına gitmek için:

 1. Menü’den Organizasyon butonuna tıklayın,
 2. Açılan sayfada Kullanıcılar kutucuğuna basın

Bu sayfadan:

 • Yeni Kullanıcılar ekleyebilir,
 • Mevcut Kullanıcıların bilgilerini güncelleyebilir,
 • Kullanıcıları silebilir
 • Veya dışarı aktarabilirsiniz.

Roller, bir Organizasyondaki Kullanıcılara farklı yetkiler vermekte kullanılır. Bu şekilde bir Organizasyon, takım çalışması ile ortak bir hesabı yönetebilir.

Bir Organizasyon Kullanıcısına aşağıdaki rollerden istediklerinizi verebilirsiniz:

 • Yönetici: Yönetici.
 • Operatör: Sınav süreçlerini yönetebilir.
 • Editör: Soruları ve sınavları düzenleyebilir.
 • Basit Kullanıcı: Kendisine erişim izni verilen sınavlara girebilir.
 • Soru Yazarı: Yeni sorular hazırlayabilir ancak bu soruları soru bankasına kendisi ekleyemez. Hazırladığı soruların soru bankasına eklenmesi için “Soru bankasına ekleme talebinde” bulunur.
 • Soru Kontrol Edici: Soru bankasına erişebilir, yeni sorular ekleyebilir veya mevcut soruları düzenleyebilir. “Soru bankasına ekleme taleplerini” değerlendirir; dilediği soruların soru bankasına eklenmesini onaylayabilir, reddedebilir veya tekrar gözden geçirilmesini talep edebilir. Onayladığı sorular soru bankasına eklenir.

Kullanıcıya Sınırlı Yetkiler Verme: Joker Rolü

JOKER rolü ile bir kullanıcınız görevleriniz üzerinde sınırlandırılmış yetkilere sahip olabilir.

Bir kullanıcı için tüm görevleriniz üzerinde sınırlandırılmış bir yetki tanımlaması yapabileceğiniz gibi; kullanıcının her bir göreviniz için farklı yetkilere sahip olmasını da sağlayabilirsiniz.

Yetkilendirmeyi yaparken, kullanıcının Görev Editöründe “hangi sekmelere erişim sağlayabileceğini” ve bu sekmelerde “hangi işlemleri yapmaya izninin olduğunu” belirlersiniz.

Kullanıcının Görev Editöründe erişebileceği sekmeler ve ilgili yetkilendirmeler aşağıdaki gibidir:

Yetki İsmi Görev Editöründe Erişebildiği Sekmeler
Düzenleme Görev ve Erişim sekmeleri
Operasyon Biletler, E-Postalar, Odalar sekmeleri
Sonuçlar Sonuçlar sekmesi
Canlı Canlı sekmesi

Bir kullanıcının hangi sekmelere erişebileceğini bu şekilde belirlediğiniz gibi, ilgili sekmelerdeki bir takım eylemler için de ayrıca yetkilendirme yapmalısınız:

Eylem İsmi Ne Yapabiliyor?
Soru & Cevaplar Sınav sorularına ve cevaplarına erişebilir.
Dışarı Aktarım Sınav Sonuçlarını dışarı aktarabilir.
Yeniden Kurma Bir sınavı yeniden kurabilir.
Değerlendirme Sınavda verilen cevapları değerlendirebilir.
Gözetim Sınav esnasında kaydedilen gözetim materyallerine
(fotoğraflar, videolar, ekran kayıtları vb.) erişebilir.

Önemli:

 • Kullanıcının sınav soru ve cevaplarını dışarı aktarabilmesine izin vermek istiyorsanız, kullanıcıya hem “Soru & Cevaplar” hem de “Dışarı Aktarım” eylemleri için yetki vermelisiniz.
 • Kullanıcıya Sonuçlar sekmesi ile birlikte Operasyon sekmesi için de erişim izni verirseniz, kullanıcı Sonuçlar sekmesinde “Dışarı Aktarım” eylemi dışındaki tüm özellikleri kullanma yetkisine sahip olur.
 • Eğer kullanıcıya Sonuçlar sekmesi ile birlikte Operasyon sekmesi için de erişim izni verir ve kullanıcı için” Dışarı Aktarım” eylemini seçerseniz, kullanıcı Sonuçlar sekmesindeki tüm özellikleri kullanma yetkisine sahip olur.

Tüm Görevler İçin Sınırlandırılmış Yetkilendirme

Kullanıcının tüm görevlere ama sınırlı bir şekilde erişiminin olmasını istiyorsanız, “Tüm Görevler İçin Yetkilendirme” özelliğini kullanabilirsiniz.

Bunu yapmak için “Tüm Görevler İçin Yetkilendir”i işaretleyin ve kullanıcının yetkilerini belirleyin.


Joker rolündeki kullanıcıya tüm görevler için sınırlandırılmış yetki verme.

Bir Görev İçin Sınırlandırılmış Yetkilendirme

Kullanıcının bir görevinize sınırlı bir şekilde erişebilmesini istiyorsanız, “Belirli Bir Görev İçin Yetkilendirme” özelliğini kullanabilirsiniz.

Bunu yapmak için ilgili görevin Kayıt Numarasını yazın ve kullanıcının yetkilerini belirleyin.


Joker rolündeki kullanıcıya sadece belirli bir görev için yetki verme.

Bilgi:

İlgili görevin Kayıt Numarasına, Görev editörünün 1. sekmesinde, en alt sağ köşede erişebilirsiniz.

Bir görevin kayıt no’su Görev editörünün 1. sekmesi olan Görev sekmesinin en alt sağ köşesinde bulunur.

Kullanıcı Klasörleri

Organizasyonunuz içindeki kullanıcıları farklı klasörlere yerleştirerek sınıflandırabilir böylece istediğiniz kullanıcılara daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Organizasyonunuz içindeki her bir kullanıcıyı belirlediğiniz tek bir klasörün içine yerleştirebilirsiniz. Eğer bir kullanıcı oluştururken Klasör belirtmezseniz, sistem oluşturulan kullanıcıyı varsayılan olarak “general” Klasörüne yerleştirir.

Örneğin, organizasyonunuzda sınavlara girecek basit kullanıcılar için ve yetkiler atadığınız kullanıcılar için 2 farklı Klasör yaratabilirsiniz.

Açılır listeye herhangi bir klasör adı yazabilirsiniz:

 • Daha önceden oluşturduğunuz Klasörler varsa, bu Klasörler açılır listede görünür. Kullanıcıyı bu klasörlerden birine ekleyebilirsiniz.
 • Yeni bir Klasör adı yazarsanız, kullanıcıyı kaydettiğinizde sistem otomatik olarak yeni klasörü oluşturur.

Not
Her bir Organizasyon Kullanıcısına birden çok rol verebilirsiniz. Her rol ilgili kullanıcıya farklı yetkiler verir.

Kullanıcı Etiketleri

Kullanıcı Etiketleri, bir klasör içindeki belirli kullanıcıları sistematik olarak gruplamak için kullanılır. Bir klasör altında listelenen kullanıcıları gruplamak, belirli kullanıcıları kolayca bulup yönetebilmenizi sağlar. Bu gruplandırmalar herhangi bir yetkilendirme amacı taşımaz.

Etiketleri klasörden ayıran iki temel özellik vardır:

 • Bir kullanıcı, tek bir klasör altında yer alabilir, ancak birden çok etikete sahip olabilir.
 • Klasörün yalnızca adı vardır, öte yandan etiketin hem adı, hem de değeri vardır

Uyarı

Bir kullanıcının etiket değerlerini yazdıktan sonra alttaki ekle butonuna basmanız gereklidir.

Örnek:

Muhasebe’de çalışan bir kullanıcı için Etiket Adı olarak Departman, Etiket Değeri olarak Muhasebe’yi girebilirsiniz.

Bu şekilde ilgili kullanıcının Muhasebe Departmanında olduğu bilgisini sisteme tanımlamış olacaksınız.

Bu durumda Kullanıcı Listesinde arama kutucuğuna muhasebe yazarsanız, sadece bu etikete sahip kullanıcılara ulaşırsınız.

Aktif Durumu

Organizasyon Kullanıcı hesaplarını istediğiniz zaman aktif kılıp, istediğiniz zaman pasif kılabilirsiniz.

Bir Organizasyon Kullanıcısı, yalnızca hesabı aktif ise sisteme giriş yapabilir.

Giriş Yapma

Organizasyon Kullanıcılarınız kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile Organizasyonunuzun Özgün Web adresi üzerinden sisteme giriş yapabilir.

Not

Organizasyonunuzun Özgün Web adresini Organizasyon Ayarları sayfasından düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın.

Uyarı

Organizasyonunuza özgün bir web adresi tanımlanması için öncelikle Organizasyon Ayarları sayfasındaki Organizasyonunun Özgün Adı kısmının doldurulmuş olması gereklidir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İçindekiler