Nasıl yardımcı olabiliriz?

Raporlama İsmi

Soruların Raporlarda Görüntülenmesi

Özellikle dışa aktarımlarda ve raporlarda soruların olduğu gibi görüntülenmesi verimli olmayabilir.

  1. Soru veya şık (seçenek) eğer resim, ses, video vb. dosyası bulunduruyorsa; soru ilgili dosyalardan arındırıldığında soru veya şık tanınmaz hale gelebilir (Örnek: seçenek yalnızca resimden oluşuyorsa). Bu şekilde raporlarda ilgili sorunun veya şıkkın hangisi olduğu anlaşılmayabilir.
  2. Soru veya şık (seçenek) eğer uzun veya biçimlendirilmiş bir metin barındırıyorsa, raporda ve dışa aktarımlarda çok fazla yer kaplayabilir.

Bu gibi durumlar için soruya “raporlama adı” (kısa ad) verilebilir. Raporlama ismi verilen sorular ve seçenekler, raporlarda ve dışa aktarımlarda “raporlama isimleri” ile görüntülenirler.

Bu özellik çoktan seçmeli sorularda seçenekler (şıklar) için de ilgili seçeneğin metinleştirilmesi amacıyla kullanılabilir. Örneğin şık eğer bir şekil ise, bu şekli temsilen “raporlama adı” olarak bir metin girilebilir. (Örneğin “kuş”) Bu yöntemle adayın hangi şıkkı seçtiği metin karşılığı olarak da elde edilebilir.

Son olarak bu özellik, üçüncü parti yazılımlar ile entegrasyonlarda “ÖZGÜN SİSTEM NUMARASI” (“FOREIGN ID” / “EXTERNAL ID”) olarak da kullanılabilir. Örneğin bir sistemde ilgili soru veya seçeneği özgün numara temsil ediyor ise, ilgili numara “raporlama adı” olarak aktarılarak, daha sonra ilgili entegrasyon sağlanabilir.

İçindekiler