Nasıl yardımcı olabiliriz?

Sayfalara İçerik Ekleme

Sınav Sayfalarına Zengin İçerikler Eklemek

Sınav sayfalarına, sorular dışında içerikler de eklenebilir. Bu içerikler sayfadaki soruları tamamlayıcı nitelikte (örneğin birkaç soru için ortak metin, grafik, yazı vb.) olabileceği gibi, sınava katılanları bilgilendirme amaçlı da olabilir. Sayfaya eklenen içerikler zengin metin editörü ile biçimlendirilebilir.

Sayfada içerikler sayfanın en üst kısmına eklenebileceği gibi, dilediğiniz soruların arasına veya sayfanın sonuna da konumlandırılabilir.

İçindekiler