Nasıl yardımcı olabiliriz?

Başarı Oranları

Sınav Sonuç Raporunun üçüncü sekmesi olan SKORLARa tıklayarak ilgili sınav için hesaplanmış tüm Başarı Oranlarına ulaşabilirsiniz.

Bir sınavdan birçok sonuç elde edilebilir. Hangi sonuçlara erişebileceği ise, sınavın yapısına ve sınav içinde bulunan sorulara bağlıdır.

Örnek olarak:

 • Sınavınız birçok bölümden ve sayfadan oluşuyor ise, sistem otomatik olarak her bir bölüm ve sayfa için başarı oranlarını hesaplanır.
 • Eğer sınavdaki bir grup soruya Boyut/Kategori Puanı eklediyseniz, her bir boyut/kategori için başarı puanı hesaplanır.
 • Eğer sınavdaki bir grup soruya Yan Etki tanımlanmış ise, her bir Yan Etki için kullanıcının elde ettiği toplam puanlar hesaplanır.

Bölüm ve Sayfa Başarı Oranları

Her bir bölüm ve sayfa için:

 • Doğru cevaplanmış soru sayısı
 • Parçalı-doğru cevaplanmış soru sayısı
 • Yanlış cevaplanmış soru sayısı
 • Boş bırakılmış soru sayısı
 • Puanı olan toplam soru sayısı
 • Puanı olmayan toplam soru sayısı
 • Kullanıcının elde ettiği puan
 • Toplam puan
 • Kullanıcının elde ettiği puanın yüzdelik oranı gösterilir.

Boyut/Kategori Başarı Oranları

Katılımcının her bir boyut/kategori (ve varsa alt boyut/kategoriler) için elde ettiği başarı oranı gösterilir.

Eğer içinde bulundukları bölüm ve sayfadan bağımsız bir şekilde, sınavdaki bir grup sorudan elde edilen başarının ayrıca hesaplanmasını istiyorsanız, ilgili sorulara Boyut/Kategori puanı eklemeniz gerektiğini görmüştük. Eğer sınavdaki bir grup sorunun boyut/kategori puanı tanımlanmış ise, her bir boyut/kategori için sistem otomatik başarı oranlarını hesaplar.

 • Doğru cevaplanmış soru sayısı
 • Parçalı-doğru cevaplanmış soru sayısı
 • Yanlış cevaplanmış soru sayısı
 • Boş bırakılmış soru sayısı
 • Puanı olan toplam soru sayısı
 • Puanı olmayan toplam soru sayısı
 • Kullanıcının elde ettiği puan
 • Toplam puan
 • Kullanıcının elde ettiği puanın yüzdelik oranı gösterilir.

Soruların Klasör ve Etiketlerine Göre Başarı Oranları

Katılımcının cevapladığı sorular, soruların klasör ve etiketlerine göre gruplandırılarak hesaplanmış başarı oranları gösterilir.

Sınava soru bankasından soru eklerken, ilgili soru, kendi Klasör ve Etiketleri ile birlikte sınava eklenir. Benzer şekilde, sınava (soru bankasında olmayan) yeni bir soruyu eklediğinizde de, siz soruya klasör ve etiket tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde soruların klasör ve etiket değerleri üzerinden de sistem gruplandırma yaparak otomatik başarı oranı hesaplar.

Örnek olarak aşağıdaki görselde, text etiketi değeri Communication olan 5 sorudan 5’inin de doğru cevaplandırıldığını görüyoruz. text etiketi değeri Home Office olan 5 sorudan ise 4’ü doğru, 1’i yanlış cevaplandırılmış.

 • Doğru cevaplanmış soru sayısı
 • Parçalı-doğru cevaplanmış soru sayısı
 • Yanlış cevaplanmış soru sayısı
 • Boş bırakılmış soru sayısı
 • Puanı olan toplam soru sayısı
 • Puanı olmayan toplam soru sayısı
 • Kullanıcının elde ettiği puan
 • Toplam puan
 • Kullanıcının elde ettiği puanın yüzdelik oranı gösterilir.

Yan Etkilere Göre Elde Edilen Puanlar

Katılımcının cevapladığı sorulara Yan Etki tanımlanmış ise, katılımcının her bir yan etki için elde ettiği puan gösterilir.

Çoktan Seçmeli Sorularda her bir seçenek için; Eşleştirme/Sıralama Sorularında ise her bir Eşleştirme için Yan Etki tanımlanabileceğini görmüştük.

Puansız Sorulardan Elde Edilen Veriler

Eğer sınavda puanı olmayan (sıfır olan) ve raporlama adları tanımlanmış sorular var ise, her bir soru için verilmiş cevap bu alanda gösterilir.

İçindekiler