Nasıl yardımcı olabiliriz?

Sınav Bölümleri ve Sayfalar

Sınavı Bölümlere ve Sayfalara Ayırma

Test Invite Sınav Editörü ile ister tek bölümden oluşan, isterse birden çok bölümden oluşan sınav oluşturabilirsiniz. Her bölüm sayfalardan oluşur. Bu bağlamda bölümler ile sayfaları gruplandırarak, sınavın birkaç kısım olarak alınmasını sağlayabilirsiniz. Bir sınava sınırsız bölüm, her bölüme de sınırsız sayfa ekleyebilirsiniz.

Bölümler

Bir sınav birçok bölümden oluşabilir. Her bölümde dilediğiniz kadar sayfa olabilir.

Bölüm Başında Bilgilendirme

Sınavı alacak kişilere, her bölüme başlamadan önce bölüme ilişkin bilgilendirme metinleri sunabilirsiniz. Bu bilgilendirme içerikleri içerisinde resim, ses (audio), video görüntülenebilir. Eğer bölümün süre limiti var ise, bölüm başındaki bilgilendirme sayfasında henüz süresi başlamaz. Bilgilendirme sayfası geçildikten sonra bölüm süre limiti başlatılır.

Bölümler Arasında Sınava Ara Verme

Her bölüm için süre limitleri belirlerseniz, kullanıcı belirlenen süreler içerisinde ilgili bölümleri bitirmelidir. Ancak bölümler arasında sınava ara verebilir, başka zaman (gün) devam edebilir. Bölüm süre limitlerinin yanı sıra sınav genelinde uygulanacak bir süre limiti ile kullanıcının sınavda geçirebileceği toplam süreyi belirleyebilirsiniz.

Sayfalar

Sayfalar bir veya birden çok soruyu ve dilediğiniz kadar içeriği barındırabilir. Dolayısıyla bir ekranda birden çok soruyu, içerikler ile birleştirerek sunabilirsiniz.

Örneğin 100 sorudan oluşan bir sınav hazırlamak istediğinizi düşünelim. Sınavı alacak kişinin her sayfada 10 soru ile karşılaşmasını isteyebilirsiniz. Bu şekilde 100 soruyu 10 sayfa içerisinde, her sayfada 10 soru olacak şekilde sunabilirsiniz.

Bölüm ve Sayfa Başarı Puanları

Bölümler ve sayfalar, başarı puanlarının (sınav başarı puanının yanı sıra) ayrıca otomatik hesaplandığı kısımları ifade eder. Sınav bittiğinde, sınavı alan kişinin sınav başarı puanı hesaplandığı gibi, bölüm ve sayfalar için de ayrı ayrı başarı puanları otomatik hesaplanır. Sınav başarı puanı sınavdaki bütün sorulardan alınan puanları kapsarken, bölüm başarı puanı yalnızca bölümdeki sorulardan alınan puanları, sayfa başarı puanı ise sayfadaki sorulardan kazanılan puanları gösterir.

İçindekiler