Nasıl yardımcı olabiliriz?

Sınav Editörü

Online Test Hazırlama Uygulaması: Soru Kitapçığı Programı

test Hazırlama Uygulaması (Sınav Editörü), testlerinize ait tüm içerikleri ve ayarları düzenleyebildiğiniz sayfadır.

Yukardaki Resimde Sınav Editörünün görseli bulunmaktadır. Sırasıyla:

 • 1: Sınav Adı (Başlık)
 • 2: Bölüm Adı (Başlık)
 • 3: Sayfa Adı (Başlık)
 • 4: Rastgele Sayfa Seçici Grubu
 • 5: Özel Sayfa Bilgisi sütunu
 • 6: Başlangıç İçeriği sütunu
 • 7: Süre Limiti sütunu
 • 8: İleri-Geri gitme sütunu
 • 9: Sayfaları Rastgele sıralama sütunu
 • 10: Sayfa Sabitleme sütunu
 • 11: Sayfa Düzenleme sütunu
 • 12: Ayarlar sütunu
 • 13: Bölüm/Sayfa menüsü sütunu
 • 14: Rastgele Sayfa seçiciye yeni Sayfa ekleme butonu
 • 15: Bölüme yeni Sayfa ekleme butonu
 • 16: Sınava yeni Bölüm ekleme butonu

Hiyerarşi (Bölümler & Sayfalar)

Her bir sınav kendi içinde Bölümlere ayrılır.

Sınavlarınızı Bölümlere bölerek, sınavların bir kaç kısım (okuma, anlama, sesli cevap, vb.) olarak alınmasını sağlayabilirsiniz.

Her Bölüm de Sayfalardan oluşur.

İçerikleriniz ve Sorularınız oluşturacağınız Sayfalarda yer alır.

Not: Bir Bölüme ait olan bir Sayfa, başka bir bölüme kopyalanamaz veya aktarılamaz.

Başlıklar

Bölümlere ve Sayfalara Başlıklar atayabilirsiniz. Başlıklar sayesinde:

 • Sınav sırasında adaylar hangi bölüm ve sayfada olduklarını görebilirler.
 • Sınav sonrasında raporlama kısmında değerlendirme yaparken adayların hangi konularda daha başarılı olduklarını daha rahat saptayabilirsiniz.

Sınavlara Başlık atamak için:

 1. Sınav Editöründen ilgili sınavı açın.
 2. En üst satırdaki en sağdan ikinci ikona (dişli) tıklayın,
 3. Sınav Ayarları penceresi önünüze açılacaktır.
 4. Açılan pencerede, sol üst kısımdaki Başlık alanını istediğiniz Sınav adı olarak doldurun
 5. ve Kaydet’e basın.

Sıralama

Sınav sırasında Bölümler ve Sayfalar standart olarak Sınav Editöründe sıralandığı şekilde sıralanırlar.

Sınav Editöründe satırların en sağındaki 3 noktaya basınca açılan menüdeki seçeneklerden sıralamaları değiştirebilirsiniz.

İleri-Geri Gitme

Adayların sınav süresince bölümler ve sayfalar arasında nasıl ilerleyebileceğini detaylı olarak belirleyebilirsiniz.

Varsayılan (default) olarak sınav sırasında ileri-geri gitmeye izin verilmiştir.

Bölümlerde ve Sayfalarda İleri-Geri Gitme ayarları daha detaylı olarak kendi sayfalarında anlatılmıştır.

Uyarı: Bölümde veya Sayfada, Süre Limiti varsa, bitirildiğinde geri dönülemez

Süre Limiti

Düzenlediğiniz sınavlara Süre Limitleri ekleyebilirsiniz.

Bu sayede bir adayın belli bir sayfada, bölümde veya sınavın tümünde ne kadar süre kalabileceğini sınırlandırabilirsiniz.

Saniye Dakika Çevrimleri

Süre Limitleri saniye üzerinden belirlenir.

Süre Limiti alanına bir rakam yazdığınızda, alanın hemen altında bu saniye değerinin dakika değeri hesaplanarak, yazılır.

Bazı dakikaların saniye üzerinden değerleri:
1 dakika : 60 saniye
3 dakika : 180 saniye
5 dakika : 300 saniye
10 dakika : 600 saniye
15 dakika : 900 saniye
20 dakika : 1200 saniye
30 dakika : 1800 saniye
45 dakika : 2700 saniye
60 dakika : 3600 saniye
90 dakika : 5400 saniye

Süre Limiti Nasıl Çalışır

Hiyerarşik olarak atadığınız süre limitlerinde en kısa olanı esas alınır.

Örnek-1:

 • Tek bölümlü bir sınava 40 dakika süre limiti ayarladıktan sonra,
 • Bölüme süre limiti olarak 10 dakika ayarlarsanız,
 • Sınav 10 dakikanın sonunda kendiliğinden bitecektir.

Örnek-2:

 • Bir sınavın süre limitini 40 dakika olarak ayarladıktan sonra,
 • İçindeki bölümlerin ayrı ayrı süre limitlerini
  • Toplamda 40 dakikadan fazla
  • Veya ayrı ayrı olarak 40 dakikadan fazla ayarlasanız bile
 • 40 dakikanın sonuna gelindiğinde sınav kendiliğinden bitecektir.

Örnek-3:

 • Bir bölümün süre limiti 10 dakika iken,
 • İçindeki sayfaların süre limitleri 5er dakika ise,
 • Aday bir sayfada en fazla 5 dakika harcayabilir,
  • Aday bazı sayfaları 5 dakikanın altında tamamlamış olsa bile,
  • Veya bölümün son sayfasına geldiğinde 5 dakikadan fazla süresi olsa dahi.
 • 5 dakikanın sonunda otomatik olarak bir sonraki sayfaya geçer.

Sınavlara Süre Limiti eklemek için:

 1. Sınav Editöründen ilgili sınavı açın,
 2. En üst satırdaki sağdan ikinci ikona (dişli) tıklayın,
 3. Sınav Ayarları penceresi önünüze açılacaktır.
 4. Sağ altta Süre Limiti yok yazan kısma tıklayın.
 5. Varsayılan (default) olarak 3600 saniye atanacaktır.
 6. Süre limitini istediğiniz gibi değiştirin.
 7. ve Kaydet’e basın.

Ön İzleme

Sınavlarınızın Adaylar tarafından nasıl gözükeceğini anlık olarak ön izlemeniz mümkündür.

Bunun için Sınav Editörünün sağ en üstündeki kırmızı göz ikonuna basmanız yeterlidir.

Bu özelliği kullanarak,

 • sayfalarınızın sınav içerisinde nasıl gözüktüğünü,
 • süre limitlerinizin nasıl çalıştığını
 • ve de adayın gözünden genel sınav sürecinin nasıl deneyimleneceğini görebilirsiniz.

Not: Sadece tasarlamakta olduğunuz sayfanın ön izlemesini yapmak istiyorsanız, Sayfa Editörünün üst kısmındaki Ön İzleme kutucuğunu işaretlemeniz yeterlidir.

İçindekiler