Nasıl yardımcı olabiliriz?

Sınav Sayfaları

Test Invite içerisindeki tüm sınavlar bölümlerden, tüm bölümler de sayfalardan oluşur.

İçerikleriniz ve Sorularınız oluşturacağınız Sayfalarda yer alır.

Ekleme

Sınavınıza yeni bir sayfa eklemek için:

 1. Sınavlarınızdan ilgili sınavı açın,
 2. Sınav Editöründe sınav açılınca,
 3. Hangi bölümün içine yeni sayfa eklemek istiyorsanız ilgili bölümün altındaki kırmızı sayfa yaratma ikonuna basın.
 4. Bir menü açılacak ve bir seçenek yapmanız istenecek:
  1. Sayfa: Boş bir sayfa yaratmak için.
  2. Rastgele Sayfa Seçici: Birden çok sayfa içinden her aday için rastgele bir veya birkaçını seçmek için.
  3. Sayfa Oluşturucu: Soru Bankanızdan seçtiğiniz sorular içinden rastgele bir kısmını seçip, her aday için rastgele sayfalar hazırlamak için.
  4. Toplu Sayfa Aktar: Yazarak hızlıca sayfa(lar) ve soru(lar) yaratmak için.

Not: Sınav Editöründe bir sayfa eklediğiniz anda sınav anında güncellenir ve kaydolur.

Rastgele Sayfa Seçici

Rastgele Sayfa Seçici ile grupladığınız sayfalardan rastgele olarak bir veya birkaçını sınav sırasında rastgele seçtirerek her adaya farklı sınavlar uygulayabilirsiniz.

Rastgele Sayfa Seçici ile sınavınıza sayfa eklemek için:

 1. Sınavlarınızdan ilgili sınavı açın,
 2. Sınav Editöründe sınav açılınca,
 3. Hangi bölümün içine yeni sayfa eklemek istiyorsanız o bölümün altındaki kırmızı sayfa yaratma ikonuna basın.
 4. Açılan menüden Rastgele Sayfa Seçici butonuna tıklayın,
 5. Rastgele Sayfa Seçici grubu bölümün altına eklenecektir.
  1. Varsayılan (default) olarak 1 boş sayfa grubun içinde bulunur.
  2. Grubun altına başka sayfalar ekleyebilirisiniz.

Rastgele Sayfa Seçici’nin içerisine oluşturduğunuz sayfalar düzenlediğiniz gibi gözükecektir.

Sayfa içeriği kısmında, bir sayfada neler yapabileceğiniz detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Rastgele Sayfa Seçici ile toplamda kaç sayfa seçebileceğinizin ayarı için:

 • Rastgele Sayfa Seçici grubunun satırındaki dişli ikonuna basın,
 • Çıkan Rastgele Sayfa Seçici Ayarları penceresinin alt kısmındaki Rastgele seçilecek sayfa sayısını istediğiniz gibi düzenleyin.
  • Bu sayı Rastgele Sayfa Seçici grubundaki sayfalardan fazla olamaz.
  • Eğer olan sayfaların tümünün sayısını girerseniz, sayfaları teker teker silemezsiniz
  • Sadece grubu silerek bu sayfaları silebilirsiniz.

Sayfa Oluşturucu

Sayfa Oluşturucu ile her aday için Soru Bankanızdaki sorulardan belli sayıda soru içeren özel sayfalar yaratabilirsiniz.

Bu sayede her adayın sınavı birbirinden farklı ve özgün olur.

Sayfa Oluşturucu ile Sınavınıza Sayfa Ekleme:

 1. Sınavlarınızdan ilgili sınavı açın,
 2. Sınav Editöründe sınav açılınca,
 3. Hangi bölümün içine yeni sayfa eklemek istiyorsanız o bölümün altındaki kırmızı sayfa yaratma ikonuna basın.
 4. Açılan menüden Sayfa Oluşturucu butonuna tıklayın,
 5. Sayfa Oluşturucu penceresi açılacaktır.
 6. Açılan pencerede Soruları Seç sekmesine geçip, istediğiniz soruları seçin.
 7. Ayarlar kısmını istediğiniz doğrultusunda düzenleyin,
 8. Ve Ayarlar kısmının en altındaki KAYDET butonuna basın.

Yukardaki Resimde Sayfa Oluşturucu penceresinin görseli bulunmaktadır. Sırasıyla:

 • 1: Ayarlar sekmesi: görselde gözüken sekme. Bu sekmeden Sayfa Oluşturucunun genel ayarlarını düzenleyebilirsiniz.
 • 2: Soruları Seç sekmesi: bu sekmeden Sayfa Oluşturucuda kullanmak için Soru Bankanızda olan sorularınızı seçebilirsiniz.
 • 3: Kapat: yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden bu pencereyi kapatmak için.
 • 4: Sayfa Başlığı: Sayfa Oluşturucu ile yarattığınız sayfaya başlık vermek için.
 • 5: Rastgele seçilecek soru sayısı: Seçtiğiniz sorulardan rastgele olarak kaç tanesinin her aday için ayrı olarak seçileceğini belirlemek için.
  • Örnek vermek gerekirse, her adayın sadece 10 soru cevaplamasını istediğiniz bir sınavda 100 hazır sorunuz var ise, bu 100 sorudan 10ar tanesini her aday için rastgele seçtirebilirsiniz.
 • 6: Seçtiğiniz soru sayısı: Toplam seçtiğiniz soru adedini gösterir. Rastgele seçilecek soru sayısı ve yaratılacak sayfa sayısı bu sayıdan fazla olamaz.
 • 7: Zorunluluk durumu: Sınav sırasında adayların bu sorulara bir cevap vermelerinin zorunlu olup olmamasını belirler. Eğer zorunlu kılarsanız, bu sorulara cevap vermeden başka sayfaya ilerleyemezler.
 • 8: Yaratılacak sayfa sayısı: Seçtiğiniz soruları adaylara kaç sayfa içerisinde verilmesini istediğinizi ayarlar.
  • Örnek vermek gerekirse, eğer toplamda 10 rastgele soru cevaplanmasını istiyorsanız ama bu soruları 3 sayfaya dağıtmak istiyorsanız, o zaman sorular 4-3-3 şeklinde dağıtılacaktır.
 • 9: Soru başına verilecek süre: aşağıda açıklanmıştır.
 • 10: Sorunun Puanı: Soru Bankasından seçtiğiniz soruların kendi puanlandırmaları geçersiz sayılır. Hepsi için buradaki puanlandırma geçerli olur.
 • 11: Ek Puan Hesaplamaları: Soru Bankasından seçtiğiniz soruların kendi boyutlar puanlandırmaları geçersiz sayılır. Hepsi için buradaki boyutlar puanlandırması geçerli olur.
 • 12: Kaydet: yaptığınız değişikleri kaydetmek için bu butona basmanız gerekmektedir.

Soru başına verilecek süre

Sayfa Oluşturucu penceresinde Soru başına verilecek süre seçeneğini işaretleyerek her sayfa için otomatik Süre Limiti hesaplatıp, atayabilirsiniz.

Örnek:

Ayarlar:

 • Rastgele seçilecek soru sayısı 10
 • Yaratılacak sayfa sayısı 3
 • Soru başına verilecek süre 300 (5 dakika)

Sonuç:

 • 3 sayfa oluşturulur.
 • 1. sayfada 4 soru. Diğer sayfalarda 3er soru olacaktır.
 • 1. sayfada Süre Limiti 20 dakika (4 soru x 5 dakika) olacaktır.
 • 2. ve 3. sayfalarda Süre Limitleri 15er dakika (3 soru x 5 dakika) olacaktır.

Sayfa Oluşturucusu ile oluşturduğunuz sayfalardaki soruların, kendilerine ait özel puanlamaları ve boyutları geçersiz olur.

Tüm bu sorular için topluca puan (eksi puan) ve boyut değerlerini Sayfa Oluşturucu penceresinden siz atarsınız.

Toplu Sayfa Aktar

Hızlı Yazarak Çoktan Seçmeli Soru Yaratma ile benzer bir şekilde sorular oluşturabilir ve bunları sayfalar içerisinde bölebilirsiniz.

Sorular arasına bir tire “-“ ve sayfalar arasına da iki tire “–” bırakarak, istediğiniz kadar soru ve sayfayı hızlıca oluşturabilirsiniz.

Örnek:

Aşağıdaki Örnekte 1. sayfada 2 soru, 2. sayfada 1 soru oluşturulur:

 • 2. Sayfadaki sorunun Yüzde Değerleri ve Raporlama adı atanmış haldeyken,
 • Sayfadaki soruların Yüzde Değerleri ve Raporlama adları boş olarak gelir,
 • İlgili soruların bu değerlerini elle düzenlemeniz gerekmektedir.

En sevdiğiniz renk hangisi?

Siyah
Beyaz
Mavi
Kırmızı

Fransa’nın başkenti hangisidir?

Londra
Paris
Sofya
Prag

{“name”: “renk”,”display”: {“direction”: “column”}}Aşağıdakilerden hangisi bir renktir?

{“score”: 25}Gümüş
{“score”: 25}Kızıl
{“score”: 25}Turkuaz
{“score”: 25}Magenta
{“score”: 100}Hepsi
Hiçbiri

Silme

Sınavınızdan bir sayfa silmek için:

 1. Sınavlarınızdan ilgili sınavı açın,
 2. Sınav Editöründe sınav açılınca,
 3. Silmek istediğiniz Sayfanın satırının en sağındaki 3 noktaya basın.
 4. Açılan menüden Sil butonuna basın.

Uyarı: Sınav Editöründe bir bölüm silindiği andan itibaren erişilmez olur. Geri alınamaz.

Ayarlar

Sınavınızdaki bir sayfanın ayarlarını değiştirme:

 1. Sınavlarınızdan ilgili sınavı açın,
 2. Sınav Editöründe sınav açılınca,
 3. İstediğiniz Sayfanın satırının en sağdan ikinci ikona (dişli) tıklayın,
 4. Sayfa Ayarları penceresi önünüze açılacaktır.

Sayfa Ayarları penceresinden bir sayfanın:

 1. Başlık bilgisi
 2. Soruları Rastgele Sıralama ayarları
 3. Ve Süre Limiti ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Başlık (Sayfa)

Sayfalara Başlık atamak için:

 1. Sınav Editöründen ilgili sınavı açın.
 2. Başlık atamak istediğiniz Sayfanın satırının en sağdan ikinci ikonuna (dişli) tıklayın,
 3. Sayfa Ayarları penceresi önünüze açılacaktır.
 4. Açılan pencerede, sol üst kısımdaki Başlık alanını istediğiniz Sayfa adı olarak doldurun
 5. ve Kaydet’e basın.

Bölümlerden ayrı olarak dilediğiniz taktirde bölümlerin içindeki sayfaların da rastgele sıralanmasını sağlayabilirsiniz.

Sıralama & Karıştırma (Sayfa)

Bir Bölüm içindeki Sayfaları rastgele sıralamak için:

 1. Sınav Editöründen ilgili sınavı açın.
 2. İstediğiniz Bölümün satırının sağdan ikinci ikonuna (dişli) tıklayın,
 3. Bölüm Ayarları penceresi önünüze açılacaktır.
 4. Açılan pencerede, aşağıda ortadaki Sayfaları rastgele sırala seçeneğini işaretleyin
 5. ve Kaydet’e basın.

Sayfalar rastgele sıralanırken bazı sayfaların sırasını sabitlemek için:

 1. Sınav Editöründen ilgili sınavı açın.
 2. Sıralamasının sabit kalmasını istediğiniz Sayfanın satırının en sağındaki 3 noktaya basın.
 3. Açılan menüden Sırasını sabitleye basmanız yeterlidir.
  1. Sırasının tekrar rastgele ayarlanmasını istiyorsanız,
  2. Sırası sabitlenmiş sayfanın en sağındaki 3 noktaya basın,
  3. Sırasını sabitleme tuşuna basarsanız, sabitlemeyi kaldırırsınız.

İleri-Geri Gitme (Sayfa)

Sayfalar arası ileri-geri gitme izinlerini ayarlamak için:

 1. Sınav Editöründen ilgili sınavı açın.
 2. İlgili Bölümün satırındaki sağdan ikinci ikona (dişli) tıklayın,
 3. Bölüm Ayarları penceresi önünüze açılacaktır.
 4. Açılan pencerede, en sol aşağıdaki açılır bölmeden (dropdown box) istediğinizi seçin:
  1. İleri-geri gidebilir: adaylar ilgili bölüm içerisindeki istedikleri sayfadan sınava başlayabilirler.
  2. Yalnızca geri gidebilir: adaylar bölüme verilen sırayla başlarlar ve sadece geçtikleri sayfalara geri dönebilirler.
  3. İleri-geri gidilemez: adaylar bölüme verilen sırayla başlarlar ve geçtikleri sayfalara geri dönemezler.
 5. ve Kaydet’e basın.

Süre Limiti (Sayfa)

Sayfalara Süre Limiti eklemek için:

 • 1. Sınav Editöründen ilgili sınavı açın,
 • 2. İstediğiniz Sayfanın satırının sağdan ikinci ikonuna (dişli) tıklayın,
 • 3. Sayfa Ayarları penceresi önünüze açılacaktır.
 • 4. Sağ altta Süre Limiti yok yazan kısma tıklayın.
 • 5. Varsayılan (default) olarak 3600 saniye (60 dakika) atanacaktır.
 • 6. Süre limitini istediğiniz gibi değiştirin
 • 7. ve Kaydet’e basın.

Uyarı: Sınav Editöründe bir sayfa içerisinde ve ayarlarında yaptığınız tüm değişiklikler anlık kaydedilir.

İçindekiler