Nasıl yardımcı olabiliriz?

Sınavda İleri-Geri Gidebilme

Sınavın 2 boyutunda İleri-Geri Gidebilme ayarı yapılabilir:

  • Sınavdaki bölümler arasında ileri-geri gidebilme: Sınav Ayarları Penceresinde (1) ayarlanır.
  • Sınavdaki her bir bölüm için; bölüm içindeki sayfalar arasında ileri-geri gidebilme: İlgili bölümün Bölüm Ayarları Penceresinde (2) ayarlanır.

İleri-Geri Gidebilme ayarında 3 seçenek mevcuttur:

  • İleri-Geri gidebilir: Kullanıcı istediği gibi ileri-geri gidebilir, atlayabilir.
  • Yalnızca Geri gidebilir: Kullanıcı tek-tek ilerleyebilir, ileriye atlayamaz, isterse geçtiği sayfalara geri dönebilir.
  • İleri-Geri gidemez: Kullanıcı yalnızca tek-tek ilerleyebilir, ileriye atlayamaz, geri dönemez.

İleri-geri gidebilme ayarlarının tek bir istisnası vardır: Eğer bölümün veya sayfanın süre limiti varsa, kullanıcı ilgili bölüm veya sayfayı geçtikten sonra geri dönemez. Örnekler:

  • Sınavda ileri-geri gidebilme açık olsa bile, eğer birinci bölümün süre limiti varsa ve kullanıcı ikinci bölüme geçerse, birinci bölüme geri dönemez.
  • Bir bölümde ileri-geri gidebilme açık olsa bile, eğer bu bölümdeki bir sayfada süre limiti varsa, kullanıcı bu sayfayı geçtikten sonra aynı sayfaya geri dönemez.

Aşağıdaki örneği inceleyelim:

  • Sınavda bölümler arasında ileri-geri gidebilme açık
  • Birinci bölümde sayfalar arasında yalnızca geri gidilebilir
  • İkinci bölümde sayfalar arasında ileri-geri gidilemez

Sınav Önizleme butonuna tıklayarak hazırladığınız sınavı çalıştırabilir ve İleri-Geri gitme ayarlarının nasıl çalıştığını deneyimleyebilirsiniz.

İçindekiler