Nasıl yardımcı olabiliriz?

Sınavda İleri-Geri Gitme

Sınav Boyunca İleri – Geri Gitme (Geri Dönme)

Bir sınav süresince kullanıcının bölümler ve sayfalar arası nasıl ilerleyebileceği detaylı olarak belirlenebilir:

 • Bölümler arası ileri-geri gitme:
  • İleri-geri gidilemez: Kullanıcı sınav bölümlerini belirlenen sırayla yapmak zorundadır. Bir bölümü geçtikten sonra bu bölüme geri dönemez.
  • Yalnızca geri dönebilir: Kullanıcı sınav bölümlerini belirlenen sırayla yapmak zorundadır ancak bir bölümü tamamladıktan sonra bu bölüme geri dönebilir.
  • İleri-geri gidebilir: Kullanıcı sınav bölümlerini istediği sıra ile yapabilir. İstediği bölümlere istediği zaman geri dönebilir.
 • Bölüm içinde sayfalar arası ileri-geri gitme:
  • İleri-geri gidilemez: Kullanıcı bölüm altındaki sayfaları belirlenen sırayla yapmak zorundadır. Bir sayfayı geçtikten sonra bu sayfaya geri dönemez.
  • Yalnızca geri dönebilir: Kullanıcı bölüm altındaki sayfaları belirlenen sırayla yapmak zorundadır ancak bir sayfayı tamamladıktan sonra bu sayfaya geri dönebilir.
  • İleri-geri gidebilir: Kullanıcı bölüm altındaki sayfaları istediği sıra ile yapabilir. İstediği sayfalara istediği zaman geri dönebilir.

Gerek sınav bölümleri, gerekse bölüm sayfaları için; eğer süre limiti tanımlanmışsa ilgili bölüm veya sayfayı geçtikten sonra, aynı bölüm veya sayfaya geri dönemez.

İçindekiler