Nasıl yardımcı olabiliriz?

Rastgele Sıralama

Normalde sınavdaki bölümler, bölümlerdeki sayfalar ve sayfalardaki sorular, sizin Sınav Hazırlama Editöründe sıraladığınız şekilde sunulur.

  • Sınav altındaki bölümlerin rastgele sıralanmasını Sınav Ayarları Penceresinde (1)
  • Bölüm altındaki sayfaların rastgele sıralanmasını Bölüm Ayarları Penceresinde (2)
  • Sayfa altındaki soruların rastgele sıralanmasını Sayfa Ayarları Penceresinde (3) belirleyebilirsiniz.

Çoktan Seçmeli Sorular sayfasında, sorunun seçeneklerinin rastgele sıralanması konusunu ele almıştık.

Bölümlerin Sırasının Karıştırılması

  • Sınav Ayarları Penceresinde (1) Bölümleri rastgele sırala seçeneğini işaretleyin.
  • Eğer bir bölümün sırasını sabitlemek istiyorsanız, ilgili bölümünün hizasındaki  ikonuna tıklayın ve açılan menüden Sırasını sabitleye tıklayın. Bu durumda bölümlerin sırası her kullanıcı için karıştırılacak ancak ilgili bölümün sırası hep sabit kalacaltır.

Bölümdeki Sayfaların Sırasının Karıştırılması

  • Bölüm Ayarları Penceresinde (2) Sayfaları rastgele sırala seçeneğini işaretleyin.
  • Eğer bir sayfanın sırasını sabitlemek istiyorsanız, ilgili sayfanın hizasındaki  ikonuna tıklayın ve açılan menüden Sırasını sabitleye tıklayın. Bu durumda bu bölümdeki sayfaların sırası her kullanıcı için karıştırılacak ancak ilgili sayfanın sırası hep sabit kalacaktır.

Sayfadaki Soruların Sırasının Karıştırılması

  • Sayfa Ayarları Penceresinde (3) Soruları rastgele sırala seçeneğini işaretleyin.
  • Eğer sayfanın içindeki bir sorunun veya içeriğin sırasını sabitlemek istiyorsanız, ilgili sayfanın hizasındaki  ikonuna tıklayarak Sayda Editörünü açın ve sırasını sabitlemek istediğiniz soru ve içeriklerin hizasındaki Sabitle seçeneğini işaretleyin. Bu durumda bu sayfadaki soru ve içeriklerin sırası her kullanıcı için karıştırılacak ancak sabitlenenlerin sırası hep aynı kalacaktır.
Sayfa içindeki bir soru veya içeriğin sırasını sabitleme

İçindekiler