Nasıl yardımcı olabiliriz?

Soruları Bulmak

Soru bankasına kaydettiğimiz her sorunun bir klasörü ve en az bir etiketi olduğunu biliyoruz. Şimdi klasör ve etiket seçimlerini yaparak dilediğimiz soruları bulacağız.

Bunu yapmak için:

  • Soru bankasını açın.
  • Sistem size mevcut klasörlerinizi listeler. Dilediğiniz klasörü seçin.

Klasör seçimi yaptığınızda, sistem size bu klasördeki soruların etiketlerini, her bir etikete sahip kaç soru bulunduğunu ve her bir etiket değerine sahip kaç soru olduğunu listeler.


Yukarıdaki örnekte biz Matematik klasörünü seçtik. Sistem bize bu klasör içinde 13 Soru olduğunu gösteriyor. Bu 13 sorunun 2‘si grup etiketine;  13‘ü konu etiketine;  13‘ü seviye etiketine; 11‘i ise sınıf etiketine sahip. Sistem ayrıca her bir etiketin sorularda almış olduğu değerleri de (soru adetleri ile birlikte) hemen yanında listeliyor. Örneğin konu etiketine sahip 13 sorudan 5‘i doğal sayılar2‘si toplama6‘sı ise uzamsal ilişkiler değerlerine sahip.

  • Dilediğiniz etiket değerlerini işaretleyerek, listelenecek soru listesini daraltın.
konusu doğal sayılar VE seviyesi orta olan soruları listeleme

  • Her bir seçim yaptığınızda sistem size her bir etiket değeri içinde toplam kaç soru olduğunu ve sizin yapmış olduğunuz seçimler dolayısıyla kaçını listelemek üzere olduğunuzu gösterir.
  • Son olarak Soru Listele butonuna tıklayın.

Yukarıdaki örnekten şu çıkarımlara varabiliyoruz:

  • konu etiketinin değeri doğal sayılar olan toplam 5 soru var.
  • seviye etiketinin değeri orta olan da toplam 5 soru var.
  • Ancak biz 2 seçim yaptık: Hem konu etiketinin değeri doğal sayılar olan, hem de seviye etiketinin değeri orta olan toplam 2 soru bulunuyor.

Birden çok etiket için bir değer seçiminde bulunduğunuzda, sistem yalnızca tüm koşulları sağlayan soruları listeler. Ancak bir etiket için birçok değeri birlikte seçerseniz, o etiket için değeri seçili değerlerden biri olan tüm soruları listeler.

seviyesi orta VEYA zor olan soruları bulmak

İçindekiler