Nasıl yardımcı olabiliriz?

Soru Puanlandırmaları

Soru Puanları Ağırlıklandırma

Her sorunun kendi varsayılan puanı vardır. Bir soru sınava eklendiğinde varsayılı puanı ile birlikte eklenir ancak her sınav içinde sorunun puanı güncellenebilir (farklılaştırılabilir). Soruya verilen cevap, başarı oranı ölçüsünde soru puanı ile çarpılarak sınav puanına etki eder.

Parçalı Puan

Adayın vereceği cevaba göre (eğer tam doğru cevabı vermemiş ise) aday sorudan parçalı puan kazanabilir. Çoktan seçmeli sorularda şıklar ağırlıklandırılarak, seçimi yapılan seçenek veya seçeneklere göre sorudan elde edilecek başarı oranısorunun puanı ile çarpılarak sınav sonucuna etki edebilir.

Örnek olarak 5 seçenekli bir soruda, 2 seçenek doğru ise, her iki seçeneğe de %50 başarı oranı atanabilir. Kullanıcı 5 seçenekten doğru 2 seçeneği seçer ise, sorudan tam puan alır.

Eksi Puan

Soruya yanlış cevap verildiğinde, sınav puanına eksi (negatif ceza puanı) etki etmesi sağlanabilir. Bunun için soruların varsayılan “eksi” puanı belirlenebilir.

Bölüm ve Sayfa Puanları

Bir soru sınavda içinde bulunduğu bölüm ve sayfalar için yapılan puan hesaplamalarına etki eder. Dolayısıyla eğer sınavda bir sorunun puanı var ise, hem sınav puanına, hem bölüm puanına hem de sayfa puanına aynı ölçüde etki eder.

Farklı Boyut Hesaplamaları

Bir soru, içerisinde bulunduğu sınav, bölüm ve sayfanın haricinde, bağımsız bir boyut puanına da etki edebilir. Sınavın farklı bölüm ve sayfalarında bulunan ancak bir açıdan benzerlik gösteren sorular, bir boyut puanı altında ayrıca gruplandırılabilir.

Farklı bölüm ve sayfalardaki soruların bir boyut puanına etki etmesinin yanı sıra, bir soru birçok boyut puanına da etki edebilir. Örneğin bir soru hem Genel Kültür hem de Coğrafya bilgisini ölçer nitelikte ise, ilgili soruya verilen cevaba göre hem Genel Kültür Başarı Puanı, hem de Coğrafya Başarı Puanı otomatik etkilendirilebilir.

Terimler

Puanlandırma Sisteminde kullanılan terimler:

 • Yüzde Değeri: Bir Soruda her Şıka ayrı ayrı atılan pozitif (şık doğru ise) veya negatif (şık yanlış ise) yüzdelik değer.
 • Toplam Yüzde Değeri: Bir Soruda Adayın işaretlediği tüm Şıkların Yüzde Değeri Toplamı.
 • Son Yüzde Değeri: Toplam Yüzde Değerinin -100 ile +100 aralığına yuvarlanmış hali.
 • Puan: Toplam Yüzde Değeri (pozitif ise) ile çarpılarak Sorunun Skorunun hesaplanacağı değer.
 • Eksi Puan: Toplam Yüzde Değeri (negatif ise) ile çarpılarak Sorunun Skorunun hesaplanacağı değer.
 • Skor: Her Soru için ayrı olarak hesaplanan, Adayın sorudan kazandığı Başarı değeri.

Yüzde Değeri

Çoktan Seçmeli Sorularda her Şık’a pozitif ve negatif olarak, Açık Uçlu Sorularda da Otomatik Değerlendir kısmını aktif kılarak Yüzde Değerleri atayabilirsiniz.

 • Eğer Adayın sadece tek şık işaretleme hakkı var ise, adayın skoru hesaplanırken,
  • Sadece ilgili şıkkın Yüzde Değeri (son Yüzde Değeri olarak) hesaplamada kullanılır.
 • Eğer Adayın birden çok şık işaretleme hakkı var ise, adayın skoru hesaplanırken,
  • İşaretlediği tüm şıkların Yüzde Değerleri toplanır,
   • Toplam değer %100 üzerindeyse tekrardan %100 olarak yuvarlanır,
   • Veya toplam değer -%100 altındaysa tekrardan -%100 olarak yuvarlanır
  • Ve elde edilen son Yüzde Değeri hesaplamada kullanılır.

Sınav Skoru

Adayın her sorudan aldığı Skorların toplanmasıyla Sınav Skoruna ulaşılır.

Adayın ilgili Sorudaki son Yüzde Değeri,

 • 0’dan büyük ise Sorunun Puanı ile çarpılıp Soru Skoru hesaplanır.
 • 0 ise Soru Skoru 0 olarak hesaplanır.
 • 0’dan küçük ise Sorunun Eksi Puanı ile çarpılıp Soru Skoru hesaplanır.

Her Sorunun kendine özgün bir Puanı ve Eksi Puanı olabilir.

Puanlandırma Önizleme

Soru Ön İzlemesini aktif hale getirdiğiniz zaman, adayların bir seçeneği seçtiğinde ilgili sorudan nasıl Soru Skoru alacaklarını ön izleyebilirsiniz.

İçindekiler