Nasıl yardımcı olabiliriz?

Puan ve Boyutlar

Bir sorunun tek bir Puanı ve tek bir Negatif Çarpanı vardır.

Soru Bankasındaki soruların Varsayılan (default) Puan ve Negatif Çarpanlarını, soru editöründeki Puanlandırma sekmesinden ayarlayabilirsiniz.

Bir soruyu bir sınava eklediğinizde, dilerseniz Sorunun İlgili Sınavdaki Puan ve Negatif Çarpanlarını o sınava özgü olarak farklılaştırabilirsiniz.

Kullanıcı bir soruyu cevaplandırdığında, öncelikle yüz üzerinden bir Başarı Oranı elde eder. Başarı oranı, -100% ile 100% arasında bir değer olmak zorundadır. Sorunun Başarı Oranının nasıl hesaplandığını Çoktan Seçmeli Soru bölümünde anlatmıştık.

Kullanıcının sorudan elde ettiği Başarı Oranı

  • Pozitif ise, ilgili başarı oranı Soru Puanı ile çarpılarak
  • Negatif ise, ilgili başarı oranı Negatif Çarpan ile çarpılarak; aşağıdakileri aynı ölçüde etkiler:
    • Sınav Puanı
    • Sorunun içinde bulunduğu Bölümün Puanı
    • Sorunun içinde bulunduğu Sayfanın Puanı

Soru Doğru Cevaplandığında

Örneğin sorunun puanı 2 ise ve kullanıcı soruyu tam başarı (100%) ile cevaplamış ise, Sınav PuanıBölüm Puanı ve Sayfa Puanı 2 (100% x 2) arttırılır.

Soru Yanlış Cevaplandığında

Negatif Çarpan varsayılan (default) olarak sıfırdır. Bu şekilde eğer kullanıcı soruyu yanlış da cevaplandırsa, Sınav PuanıBölüm Puanı ve Sayfa Puanı etkilenmez.

Ancak, örnek olarak Negatif Çarpan -0.25 olarak belirlenmiş ise ve kullanıcı soruda yanlış seçenekleri işaretleyerek -100% başarı elde etmişse, Sınav PuanıBölüm Puanı ve Sayfa Puanı -0.25 (100% x 0.25) düşer. Bu örneğe göre kullanıcı bu şekilde 4 soruyu tam yanlış cevaplar ise, toplamda SınavBölüm ve Sayfa puanları -1 olarak düşmüş olur. (4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü durum)

Boyutlar

Eğer Sınav PuanıBölüm Puanı ve Sayfa Puanı sizin ihtiyacınızı karşılamıyor ise, ek Boyut/Kategori Puanları yaratabilirsiniz.

Boyut/Kategori puanları, sınavdaki bir grup sorunun, sınavın hangi bölüm veya sayfasında olduğuna bakılmaksınız gruplandırak ölçümleyebilmenizi sağlar.

Örnek üzerinden hangi durumda bir Boyut/Kategori Puanına ihtiyaç duyabileceğinizi düşünelim. Örneğin bir sınavınız var ve 1. sayfanın ilk sorusu ile, 3. sayfanın son sorusunu ayrı olarak ölçümlemek istiyorsunuz. Bu durumda ilgili sorulara Boyut/Kategori Puanları tanımlayabilirsiniz.

Bir diğer örnek olarak; örneğin sınavınızdaki bir grup soruyu Akıl Yürütme kategorisi altında Sayısal kategorisinde gruplandırarak ölçümlemek istiyor olabilirsiniz.

Bunu yapmak için yine Soru Editöründe Puanlandırma sekmesine gelin ve Ek Puan Hesaplamarı seçeneğini işaretleyin. Daha sonra boyut/kategori ismini yazın ve yanındaki Puan ve Negatif Çarpanları belirleyin.

Boyut/Kategori için belirlediğiniz isim eğer “/” barındırıyorsa, boyutlar Ağaç Yapısı şeklinde hesaplanır. Yukarıdaki örnekte Boyut/Kategori İsmi olarak Akıl Yürütme/Sayısal yazılmış. Bu durumda ilgili sorudan elde edilen başarı hem Akıl Yürütme, hem de Akıl Yürütme/Sayısal kategorisini etkileyecektir.

İçindekiler