Nasıl yardımcı olabiliriz?

Soru Türleri ve Ortak Özellikleri

Test Invite Sınav Sisteminde yaratabileceğiniz 3 ana türde soru vardır:

  • Çoktan Seçmeli Sorular
  • Eşleştirme & Sıralama Soruları
  • Açık Uçlu Sorular (alt türlere ayrılır)

Tüm soruların ortak özellikleri şöyledir:

  • Soru Başlığı: Bu kısımda zengin içerik editörü kullanılarak soru içeriğigeri bildirim içeriği ve raporlama adı girilir. Zengin editör, basit metin, zengin (biçimlendirilmiş) metin, ses dosyası, video ve resim ekleme gibi özelliklere sahiptir.
  • Soru Puan ve Boyutları: Bu kısımda sorunun sınavda alacağı varsayılan puan değerleri girilir.
  • Klasör ve Etiketler: Bu kısımda sorunun soru bankasında hangi klasörde saklanacağı ve hangi etiketler ile ilişkilendirileceği belirlenir.

Soru Bankasına yeni bir soru eklemek için, Soru Bankanıza gidin ve + ikonuna tıklayın

İçerik Grupları ise soruları ve içerikleri gruplandırarak birlikte saklayabilmenizi sağlar. Örneğin bir okuma parçası ve bu parça ile ilişkili 5 soru, tek bir içerik grubu ile birlikte saklanabilir.

İçindekiler