Nasıl yardımcı olabiliriz?

Soru Türleri ve Ortak Özellikleri

Test Invite Sınav Sisteminde yaratabileceğiniz 3 ana türde soru vardır:

  • Çoktan Seçmeli Sorular
  • Eşleştirme & Sıralama Soruları
  • Açık Uçlu Sorular (alt türlere ayrılır)

Tüm soruların ortak özellikleri şöyledir:

  • Soru Başlığı: Bu kısımda zengin içerik editörü kullanılarak soru içeriğigeri bildirim içeriği ve raporlama adı girilir. Zengin editör, basit metin, zengin (biçimlendirilmiş) metin, ses dosyası, video ve resim ekleme gibi özelliklere sahiptir.
  • Soru Puan ve Boyutları: Bu kısımda sorunun sınavda alacağı varsayılan puan değerleri girilir.
  • Klasör ve Etiketler: Bu kısımda sorunun soru bankasında hangi klasörde saklanacağı ve hangi etiketler ile ilişkilendirileceği belirlenir.

Soru Bankasına yeni bir soru eklemek için, Soru Bankanıza gidin ve Yeni soru, sınav bileti, görev etc. yaratmak için olan artı şeklindeki ekleme butonu ikonuna tıklayın

İçerik Grupları ise soruları ve içerikleri gruplandırarak birlikte saklayabilmenizi sağlar. Örneğin bir okuma parçası ve bu parça ile ilişkili 5 soru, tek bir içerik grubu ile birlikte saklanabilir.

İçindekiler