Nasıl yardımcı olabiliriz?

Sorulara İçerik Ekleme

Sorularda Ses, Resim, Video ve Dosya Kullanımı

Gerek çoktan seçmeli sorularda, gerekse açık uçlu sorularda, soru metnine

  • Resim
  • Ses dosyası (audio)
  • Video dosyası (video)
  • Youtube videosu (Embed URL adresi ile)
  • Dosya

ekleyebilirsiniz. İlgili dosya veya medyaları ister Web adresi (URL) girerek, isterse direkt dosya yükleyerek (upload) ekleyebilirsiniz.

Yükleyeceğiniz ses dosyalarını ve video dosyalarını oynatırken (çalarken), kullanıcının

  • Durdurmaya izni var mı?
  • İleri-geri gitme izni var mı?
  • Kaç defa oynatabilir?

belirleyebilirsiniz.

Farklı yetkinliklerde ölçüm yapan sorular hazırlayın

Resim ekleme, ses dosyası ekleme, video ekleme veya dosya ekleme, birçok yetkinlik ölçümüne uygun sorular hazırlayabilmenizi sağlar:

  • Yabancı dil sınavları, çağrı merkezi sınavları, satış sınavları vb. için Dinleme Soruları
  • Genel Yetenek Sınavları için Dikkat ve Hafıza Soruları
İçindekiler