Nasıl yardımcı olabiliriz?

Video Kaydı & Fotoğraf

Online Sınavda Kamera Gözetimi: Webcam ile Video Kaydı ve Fotoğraf Çekimi

Bir sınav sürecindeki her bir sınav için gözetim metodu belirleyebilirsiniz:

  • Video Kaydı: Adayın web kamerası ve mikrofonu üzerinden sınav süresince videosu kayıt edilir. Video kayıtları gerek görüntü gerekse sesi kaydeder. Bu kayıtlar canlı olarak veya sınav bitiminde izlenebilir.
  • Fotoğraf Çekimi: Aday web kamerası üzerinden sınav süresince belli aralıklarla fotoğrafı çekilebililr. Bu fotoğraflar canlı olarak veya sınav bitiminde görülebilir.

Gözetim metodu ile sınav güvenliği arttırılır.

İçindekiler