Z Kuşağı İş Hayatından Neler Bekliyor?

Z kuşağının işyerlerindeki varlığı her geçen gün hızla artıyor. 2025 yılına kadar Z kuşağının OECD ülkelerindeki işgücünün yaklaşık %27’sini oluşturacağı tahmin edilmektedir. Peki iş gücünü devralan bu insanlar kim? Z kuşağı, 1996 ile yaklaşık 2010 yılları arasında doğan insanlardan oluşur. Z kuşağının iş yerindeki hızla artan nüfusuyla, bu değişime uyum sağlamak mecburiyetinde olanlar siz olabilirsiniz. Bu yeni nesil, öncekilerden çok farklı olduğu için, yeni çalışanlarınızın tutumu, özellikleri, becerileri, beklentileri ve motivasyonları da çok farklı olacaktır. En yüksek verimi elde etmek istediğiniz için işyerinizdeki bu nesil değişimine uyum sağlamak sizin için bir zorunluluktur ve bunun kaynağı çalışanlarınızı ve onların ihtiyaçlarını tanımaktan geçer. Z kuşağı çalışanlarınızın sizden ne talep edeceklerini ve neye ihtiyaç duyacaklarını öğrenmeye çalışmadan önce, onların kim olduklarını, nasıl çalıştıklarını, ve kişiliklerinin nasıl olduğunu bilmelisiniz. Size Z kuşağı çalışanlarının ortak özellikleri hakkında kısa bir özet verebiliriz; bu özet psikometrik testler ve kişilik envanteri ile her bireyi yakından tanımakla eşdeğer olmasa da işe alım öncesi yeni çalışanlarınızın nesli hakkında bilgi sahibi olmak sizin için her zaman bir avantajdır.

Z Kuşağı Çalışanlarınızı Yakından Tanıyın

Z kuşağının içinde büyüdükleri yıllar düşünüldüğünde teknolojik gelişme ve hızlı adaptasyon kuşağı olduğunu hepimiz biliriz. Peki onların çalışma ortamında nasıl olduklarını gerçekten biliyor muyuz?

Z Kuşağının İşyerinde Gösterdiği Özellikler

Daha Talepkar: Önceki nesillere kıyasla Z kuşağı karşımıza daha talepkar çıkıyor, yani işyerinde üstlerinden daha yüksek beklentileri var. Hayatta ne istedikleri konusunda daha bilinçliler, bu da istedikleri kariyeri daha kolay seçmelerine yol açıyor. Kendilerine fayda sağlayacağını düşündükleri bir çalışma ortamında bulunduklarında daha fazlasını istemekten çekinmiyorlar. Eğer bir kuruluş olarak gelişmenize yardım edeceklerse, sizin de onların bireysel gelişimlerine yardım etmeniz gerektiğini bilmenizi istiyorlar.

Bağımsız: Z kuşağı bağımsızlığa değer verir. İşyerinde özgürlük ve esneklik onlar için çok önemlidir. Kendilerini kariyerlerini geliştirmeye adamışlardır ve genellikle kendilerini iyi tanıyan insanlar olduklarından, nasıl daha verimli çalışacaklarını bilirler. Süreçlerini daha verimli hale getirmek için kendi yöntemleri vardır. İşyerinde özerkliğe çok önem verirler.

Girişimci: Z kuşağının kariyerlerini ilerletmeye kendini adadığından daha önce bahsetmiştik. Bu özveriye cesareti eklerseniz, girişimciliği elde edersiniz. Z kuşağı, kariyerini güçlendirmek için elde etmek istediği bir şeyle karşılaşırsa girişimci davranmaktan çekinmeyecektir. 

Yaratıcı: Bir araştırmaya göre, Z kuşağının %77’si boş zamanlarını çizim, fotoğrafçılık, illüstrasyon gibi yaratıcı etkinliklerle geçirirken, %83’ü yaratıcı aktivitelerin ruh halleri ve üretkenlikleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna inanıyor.

Rekabetçi: Z kuşağı hayatta neyi başarmak istediği konusunda oldukça bilinçli ve kendini hedeflerine adamakta çok kararlı. Yani istediklerini, aklına koyduklarını elde etmek için fazlasıyla çalışmayı ve rekabete girmeyi göze alıyor. 

Teknoloji meraklısı: Z kuşağının teknolojik gelişmelerin içine doğmuş olması bilmediğimiz bir şey değil. Yeni teknolojilere önceki nesillere göre daha hızlı adapte olabilmekle kalmıyor, aynı zamanda teknolojiden günlük yaşamlarında en verimli şekilde faydalanabiliyorlar.

Nelere Önem Veriyorlar?

  • Z kuşağı hırslı ve iddialı oluşuyla öne çıkan bir nesil. Kariyerlerinde yükselmek ve gelişmek isterler. İstediklerini elde etmek için çok çalışırlar ve çabalarının fark edilip takdir kazanmasını isterler. Daha fazlasını öğrenmeye isteklidirler ve üstlerinin onları eğitmesini ve onlara rehberlik etmesini beklerler. Yani ilerlemelerinin ve gelişimlerinin yakından takip edilip gözlemlenmesini ve zaman zaman çalışmalarının değerlendirilmesini bekler. Bu beklentiyi dijital ölçme değerlendirme araçlarıyla yerine getirebilir ve ilerlemelerini takip edebilirsiniz. 
  • Z kuşağı bilinçli ve sosyal konulara karşı duyarlı bir kuşaktır. Düşünce ve konuşma özgürlüğüne değer verirler. Bu nedenle her düşünceyi dinleyip değer verirler ve kendi düşüncelerinin de dinlenip değer görmesini beklerler. Her fikrin dinlendiği ve değer verildiği, herkesin kendi düşüncelerini özgürce ve rahatça ifade edebileceği bir çalışma ortamında olmak isterler.
  • Bilinçli ve açık görüşlü olan Z kuşağı, iş yerinde çeşitlilik hakkında önceki kuşaklarla aynı şekilde düşünmüyor. Eski nesiller çeşitliliği ırk, kültür ve cinsiyet bazlı demografik özellikler kapsamında tanımlarken, genç nesil çeşitliliği farklı fikirlerin, kimliklerin, deneyimlerin ve görüşlerin bir karışımı olarak görüyor.
  • Z kuşağı bağımsız hareket eden bir nesil olduğu için kişisel çalışma programları oluşturmaya önem veriyorlar. İş-yaşam dengesine çok değer verdikleri için iş ve özel yaşamları arasında net bir ayrım yapmayı tercih ederler. Çalışanların kendi programlarını oluşturabilecekleri, kendi çalışma yöntemlerini şekillendirebilecekleri ve iş hayatları ile özel hayatları arasındaki dengeyi koruyabilecekleri bir alana sahip olmaları gerekir.
  • Hepimizin bildiği gibi, Z kuşağı küreselleşme, ekonomik dalgalanmalar ve teknolojik gelişmelerden oluşan bir kargaşanın tam ortasına doğdu. Bu faktörler, büyürken dış dünya algılarına belirsizlik ve doğru bilgi edinme eksikliği getirdi. Bu nedenle çevreleri ve dahil oldukları şeyler hakkında geçerli bilgiler talep eden Z kuşağı, iş yerinde şeffaflığa ihtiyaç duyar. Çevrelerinde neler olup bittiğini, çevrelerindeki insanların ne düşündüğünü bilmek isterler. Yani sadece bilgilendirilmek ve dahil tutulmak istiyorlar.
  • Kişisel farkındalığın ve ruh sağlığının büyük önem arz ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu zamanlarda doğup büyüyen Z kuşağı, ruh sağlığına öncelik veren bir nesildir. İş yerlerinin stres yönetimine ve çalışanların ruh sağlığına önem vermesini özellikle beklerler.

İşyerindeki Motivasyonları Neler?

  • İş dünyasında hızla büyüyen bu yeni nüfus, kişisel gelişime fazlasıyla önem veriyor. İş dünyasının genç nesli sürekli öğrenmeye ve gelişmeye ihtiyaç duyuyor. Kuruluşunuzun gelişmesi gerekiyorsa, içerisindeki bireyler de gelişmek zorundadır. Çalışanlarınızın öğrenmeleri ve gelişme gösterebilmeleri için özel bir alana ihtiyaçları var. Z kuşağının iş için öncelikli motivasyonları kendilerini geliştirebilmektir. 
  • İşyerindeki genç insanlar genellikle riskten kaçınan insanlardır. Birçoğu çeşitli ekonomik dalgalanmalara tanık olduğu için kendileri için iş güvencesi istiyorlar. İşlerine bağlılıklarını artırmak için istikrar ve güvence talep ediyorlar. APA (Amerikan Psikologlar Derneği) tarafından yapılan araştırmaya göre, 18-21 yaş arasındaki Z kuşağının %81’i parayı stres kaynağı olarak belirtirken, %77’si işi stres kaynağı olarak belirtiyor.
  • İşyerinde hırslı ve kendini işine adamış olan Z kuşağı, gelişimlerinin gözlemlenmesini istiyor. Kendilerine yol gösterilmesini bekliyorlar; bu nedenle devamlı olarak geri bildirim talep ediyorlar. Bir araştırma raporuna göre, Z kuşağının %66’sı mevcut işlerine devam edebilmek için birkaç haftada bir veya daha sık olmak üzere yöneticilerinden geri bildirime ihtiyaç duyuyorlar.

Z Kuşağı Çalışanlarınızı Nasıl Destekleyip Motive Edebilirsiniz?

Çalışanlarınızdan en yüksek verimi istiyorsanız, onlara sahip olabilecekleri en iyi çalışma ortamını sağladığınızdan emin olmalısınız. Öncelikle çalışanlarınızı yakından tanımalısınız. Olası yeni Z kuşağı çalışanınızın sıraladığımız genel özelliklerinden sonra, onlar hakkında genel bir fikriniz oluşmuş olmalı. Ancak çalışanınızı gerçekten tanımak istiyorsanız, genel yetenek testleri veya psikometrik testler gibi işe alım öncesi testler yapmalısınız. Test Invite’ın size dijital değerlendirme araçlarıyla sunduğu özellikler sayesinde bu maddeyi de listenizden silebilirsiniz. Çalışanınızı ve ihtiyaçlarını yakından tanıdıktan sonra, içinde bulunacağı çalışma ortamını gözden geçirmeniz gerekiyor. Onlara esnek, şeffaf, çalışanlarının gelişimini takip eden, önemseyen ve takdir eden bir işyeri sağladığınızdan emin olmalısınız. Böylece hem siz hem de Z kuşağı çalışanınız birlikte huzur ve uyum içinde çalışabilirsiniz.