Employers Guide to Managing Stress in the Workplace

İşyerinde Başarılı Stres Yönetimi

Stres, vücudumuzun zorluklara ve değişikliklere verdiği doğal bir tepkidir. Hızla değişen bir dünyada yaşamak bizi birçok farklı stres yaratan olaya karşı savunmasız hale getiriyor. İş hayatımız hayatımızın büyük ve önemli bir kısmını oluşturur; bu yüzden karşılaştığımız stresörlerin çoğunun iş kaynaklı stresörler olduğu çıkarımını yapabiliriz. Stresin kaynağı işyerinde birçok farklı faktör olabilir, fakat birçok kaynağının olması…

Understanding the Student Perspective on Remote Assessment and Teaching

Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme ve Eğitimde Öğrencinin Bakış Açısı

Eğitim, Covid-19 salgınının başlamasından bu yana yol haritasını değiştirmek zorunda kalıp en çok etkilenen alanlardan birisi. İnsanların kendilerini izole etme ihtiyacı dolayısıyla yüz yüze eğitim uygulamaları belirsiz bir zamana kadar durduruldu. Eğitim ile iç içe olan tüm insanlar bu büyük değişime uyum sağlamaya çalışırken, eğitimcilerin sorumlulukları da arttı ve öğrencilere kulak vermek eskisinden daha önemli…

The Importance of Hiring the Right Employees 1

The Importance of Hiring the Right Employees

It is surely beyond doubt that the primary goal and task of Human Resources is to recruit qualified employees. It is the most crucial point that affects the growth and success of the company, so the process should be managed as effectively as possible. However, it can be a highly challenging task to recruit the…

The Importance of Hiring the Right Employees 1

Doğru Çalışanı İşe Almanın Önemi

İnsan Kaynaklarının öncelikli amacı ve görevi şüphesiz ki nitelikli çalışanları işe almaktır. Şirketin büyümesini ve başarısını etkileyen en önemli kriter bu olduğundan, süreç mümkün olduğunca iyi yönetilmelidir. Ancak, en uygun adayları en doğru pozisyonlara yerleştirmek oldukça zorlu ve çetrefilli bir görev olabilir. İşe alım uzmanları ve müdürlerinin, şirketin başarısı için en iyi çalışanları seçmeleri ve…

Gap Analysis

Skills Gap Analysis

A skills gap analysis is an assessment tool that is used to identify the skill gaps in an individual or group of people. It is used in pre-employment assessments or in-company assessments for corporate training. It shows the gaps between the individual or group of individuals’ skills and the skills that their position requires. This…

Gap Analysis

Yetenek Açığı Analizi (Beceri Boşluk Analizi)

Yetenek açığı analizi, diğer adıyla beceri boşluk analizi, bir birey veya bir grup insandaki beceri, yeterlilik açıklarını belirlemek için kullanılan bir değerlendirme aracıdır. İşe alım öncesi değerlendirmelerde veya kurumsal eğitim için şirket içi değerlendirmelerde sıkça kullanılır. Bireylerin becerileri ile çalıştıkları pozisyonların gerektirdiği beceriler arasındaki boşlukları gösterir. Bu değerlendirme yöntemi kuruluşların işe alım veya kurumsal eğitim…

Characteristics of Gen Z in the Workplace 1

Z Kuşağının İş Hayatındaki Özellikleri

Bugün işgücünde gerçekten hızla büyüyen bir nüfusla karşı karşıyayız: X Kuşağının çocukları, Y kuşağının takipçileri, yani Z kuşağı. Dünya nüfusunun yaklaşık %30’unu oluşturan Z kuşağı günümüzdeki en kalabalık kuşaktır. Z kuşağı sadece sayıca kalabalık değil, aynı zamanda dünya üzerindeki etkisi de göz ardı edilemez derecede büyük. Yaşları ilerliyor ve hızla işgücüne katılmaya başlıyorlar. Bu gerçekle…

Gen Z in the Workplace: What Are Their Expectations?

Z Kuşağı İş Hayatından Neler Bekliyor?

Z kuşağının işyerlerindeki varlığı her geçen gün hızla artıyor. 2025 yılına kadar Z kuşağının OECD ülkelerindeki işgücünün yaklaşık %27’sini oluşturacağı tahmin edilmektedir. Peki iş gücünü devralan bu insanlar kim? Z kuşağı, 1996 ile yaklaşık 2010 yılları arasında doğan insanlardan oluşur. Z kuşağının iş yerindeki hızla artan nüfusuyla, bu değişime uyum sağlamak mecburiyetinde olanlar siz olabilirsiniz….