Nasıl yardımcı olabiliriz?

Soru Bankasına Giriş

Soru bankasının 2 temel görevi vardır: Sorularınızı saklamak ve ihtiyacınız olan sorulara hızlıca ulaşabilmenizi sağlamak. Bu iki görevden ilkini sağlamak kolaydır. Tüm soru bankaları sorularınızı saklamanızı sağlar. Ancak ikinci görev zordur ve bir soru bankasını diğerlerinden ayırır.

Yukarıda saydığımız 2 temel görevin yanısıra, Test Invite Soru Bankası:

  • Sınav hazırlayıcı ile tam entegre olarak, soru bankasındaki soruları kolaylıkla sınavlara ekleyebilmenizi sağlar. Bunun dışında, sınavların soru bankasından rastgele soru seçeceği senaryolar da hayata geçirebilirsiniz.
  • Soru bankasına sorular dahil edilmeden önce kontrol/onay süreçlerini destekler.

2014 yılından beri okulhastane ve şirket gibi birçok farklı türden 100’ü aşkın müşterimizin soru bankasını yönettik ve bu süreçte birçok farklı gereksinim ile karşılaştık. Test Invite Soru Bankası bu süreçte edindiğimiz tecrübelere dayanarak geliştirilmiştir.

Klasörler

Klasörler bir soru bankasının temelini oluşturur. Anlaması ve uygulaması son derece kolaydır. Sorularınızı farklı klasörlere yerleştirerek sorularınızı gruplandırırsınız.

Akıllara bu yöntem yeterliymiş gibi gelebilir; ancak (çoğu zaman) yalnızca klasörler kullanarak soruları gruplandırmak yeterli olmaz. Bir örnekle açıklayalım:

Örneğin 10 matematik ve 5 coğrafya sorunuz var ve matematik sorularını Matematik klasörüne, coğrafya sorularını da Coğrafya klasörüne yerleştirdiniz. Ancak daha sonra bu soruların kaynaklarını da soru bankasında saklamak istediğinize karar verdiniz. Birçok soru bankasında bu durumda her bir klasör altında alt klasörler yaratmanız önerilir. Örneğin Matematik klasörünün altında A Kaynağı ve B Kaynağı şeklinde 2 klasör daha yaratabilirsiniz. Daha sonra aynı işlemi Coğrafya klasörü için de tekrarlamanız ve soruları alt klasörlere taşımanız gerekir.

Ancak bu yöntemi uyguladığınızda, sizin de hızlıca fark edebileceğiniz gibi, A Kaynağına ait hem matematik, hem de coğrafya sorularına tek seferde erişemezsiniz. Çünkü klasörler, soruları birbirinden keskin bir şekilde ayrıştırır. Siz ise klasörler arası bir çarpraz sorgu yapmak istiyorsunuz. (Hem Coğrafta klasörünün altında bulunan A Kaynağı klasörü, hem de Matematik klasörü altında bulunan A Kaynağı klasörünün içinde bulunan tüm sorular.)

Bu örneği kendi durumunuz için düşünebilirsiniz. Örneğin soruların zorluk seviyesiyaratılma yılıeditör adıalt konu başlığı gibi sorulara ait birçok özelliği soru bankasında saklamak ve bu özelliklere göre dilediğiniz sorulara, dilediğiniz zaman kolayca ulaşmak isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda soruları yalnızca klasörlere ayırmak yeterli olmayacaktır.

Dolayısıyla klasörlerin kullanımı yalnızca keskin gruplandırmalar için uygundur.

Örneğin 2 farklı okulda ders veren bir öğretmensiniz ve iki okuldaki öğrencileriniz için yarattığınız sorular kesinlikle karışsın istemiyor, soruları tamamen ayrıştırmak istiyorsunuz. Veya, bir şirket olarak işe alım sınavlarında kullandığınız sorular ile terfi için kullandığınız sorular tamamen ayrışsın istiyorsunuz. Bu tür durumlarda klasör kullanımı uygundur çünkü bir grup soru için aşılamaz sınırlar çizer.

Öte yandan, soruları klasörler aracılığı ile gruplandırmak, farklı klasörlerde bulunan ama bir özellik açısından benzer olan sorulara tek seferde ulaşabilmenizi engeller. Bu gibi durumlar için ise Etiketlerin kullanımı daha uygundur.

Etiketler

Etiketi klasörden ayıran 2 temel özellik vardır:

  • Bir soru, tek bir klasör altında yer alabilir ancak birçok etikete sahip olabilir.
  • Klasörün yalnızca adı vardır, öte yandan etiketin hem adı, hem de değeri vardır.

Örnekler:

Seviye: Kolay

Seviye: Zor

Alt Konu: Meridyenler

Yetenek: Eleştirel Düşünme

Sorulara etiketler eklemek, daha sonra bu etikletler üzerinden çarpraz sorgular yapabilmenizi ve dilediğiniz sorulara kolayca ulaşabilmenizi sağlar. Örneğin:

  • Seviyesi Zor, Alt Konusu Meridyen olan sorular.
  • Yeteneği Akıl Yürütme veya Soyut Düşünme; Seviyesi ise Zor veya Orta olan sorular.

İçindekiler